Show simple item record

Characterization of lead-free piezoelectric ceramics

dc.contributor.advisorTofel, Pavelcs
dc.contributor.authorŠťastná, Magdalénacs
dc.date.accessioned2020-06-24T07:57:10Z
dc.date.available2020-06-24T07:57:10Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠŤASTNÁ, M. Charakterizace bezolovnatých piezoelektrických keramik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126731cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190324
dc.description.abstractTato práce se zabývá seznámením se se základní charakterizací bezolovnatých piezokeramik, které se vyrábějí na pracovišti CEITEC. Chování těchto piezokeramik je mírně odlišné od klasických olovnatých piezokeramik. Úvodní část je věnována dielektrikům a způsobům jejich polarizace. Do způsobů polarizace dielektrik patří i piezoelektrický jev, který se projevuje pouze u krystalů bez středové souměrnosti. V další části teorie je pozornost zaměřena na piezoelektrické materiály, konkrétně piezoelektrické polymery a piezoelektrické keramiky. Následující bod práce se věnuje návrhu experimentálního pracoviště pro přímé měření piezoelektrického nábojového koeficientu 𝑑33. Experimentální část práce je zaměřena na měření nábojového koeficientu piezokeramik pomocí přímé (Berlincourt) metody a metody nepřímé (piezoelektrická křivka na přístroji AixACCT).cs
dc.description.abstractThis project is focused on lead-free piezoelectric ceramics which are meda in CEITEC. Behaviour of these ceramics is quite different from the lead one. The first part is dedicated to dielectrics and its polarisation techniques. These techniques also include the piezoelectric effect which occurs only in crystals without central symmetry. The following part is focused on piezoelectric materials, piezoelectric polymers and piezoelectric ceramics respectively. The next section of the project is dedicated to the design of an experimental workplace for direct measurement of the piezoelectric charge coefficient đť‘‘33. The experimental part of the work is focused on electric characterisation of lead-free piezoceramics.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDielektrikacs
dc.subjectpiezoelektrický jevcs
dc.subjectpiezoelektrická keramikacs
dc.subjectpólovánícs
dc.subjectpiezoelektrický nábojový koeficientcs
dc.subjectpřímá metoda měřenícs
dc.subjectfrekvenční metoda měření.cs
dc.subjectDielectricsen
dc.subjectpiezoelectric effecten
dc.subjectpiezoelectric ceramicsen
dc.subjectpolingen
dc.subjectpiezoelectric charge coefficienten
dc.subjectdirect measurementen
dc.subjectfrequency measurement.en
dc.titleCharakterizace bezolovnatých piezoelektrických keramikcs
dc.title.alternativeCharacterization of lead-free piezoelectric ceramicsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-23-09:37:47cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid126731en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.24 09:57:10en
sync.item.modts2020.06.24 08:13:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHolcman, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen) Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (člen) MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Jiřík položil otázku: Probíhalo další zpracování dat v Matlabu? Byla možnost porovnat Vaše výsledky s literaturou? Byl některý vzorek kalibrovaný? Mgr. Staffa položil otázku: Půjde na práci navázat v diplomové práci? Jaké budou další cíle? Doc. Černý položil otázku: Lze proces zpracování dat zautomatizovat? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record