Show simple item record

Electrical characterization of flexible nanofiber piezoelectric materials

dc.contributor.advisorTofel, Pavelcs
dc.contributor.authorVlasáková, Romanacs
dc.date.accessioned2020-06-24T07:57:10Z
dc.date.available2020-06-24T07:57:10Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationVLASÁKOVÁ, R. Elektrická charakterizace flexibilních nanovlákenných piezoelektrických materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126737cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190327
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá piezoelektrickými nanovlákennými materiály. V první části je popsán vznik, využití a možné aplikace nanovláken. Dále je probrán princip piezoelektrického jevu, jehož podstatou je přeměna mechanické energie na elektrickou a naopak. Druhá část práce je zaměřena na návrh experimentálního pracoviště pro měření funkčních vlastností těchto materiálů. Dále se práce zabývá elektrickou charakterizací PVDF nanovláken a měřením piezoelektrické nábojové konstanty.cs
dc.description.abstractThis bacherol thesis is focused on piezoelectric nanofibrous materials. The first part describes the formation, use and possible aplications of nanofibers. It further analyze the principle of piezoelectric effect. It is a conversion of mechanical energy into electric energy and conversely. The second part is focused on design of experimental workplace for measurement of functional material properties. The last section of the thesis is dedicated to the electrical characterization of PVDF nanofibers and to the measurement of the piezoelectric charge constant.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNanovláknacs
dc.subjectelektrostatické zvlákňovánícs
dc.subjectpiezoelektrický jevcs
dc.subjectpolarizacecs
dc.subjectpolyvinylidenfluorid (PVDF)cs
dc.subjectenergy harvestingcs
dc.subjectpiezoelektrická nábojová konstanta.cs
dc.subjectNanofibersen
dc.subjectelectrospinningen
dc.subjectpiezoelectric effecten
dc.subjectpolarizationen
dc.subjectpolyvinylidene fluoride (PVDF)en
dc.subjectenergy harvestingen
dc.subjectpiezoelectric charge constant.en
dc.titleElektrická charakterizace flexibilních nanovlákenných piezoelektrických materiálůcs
dc.title.alternativeElectrical characterization of flexible nanofiber piezoelectric materialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-23-13:52:56cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid126737en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.24 09:57:10en
sync.item.modts2020.06.24 08:17:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHolcman, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen) Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (člen) MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Prof. Provazník položil otázku: Proč naměřená data s alobalem a bez alobalu vychází různě? Doc. Černý položil otázku: Jak byla vyhodnocena data z KEITHLEY? Jak byl přístroj propojen s počítačem? Ing. Jiřík položil otázku: Je to správně, že tloušťka vláken vyšla podobně? Jaká je přesnost Vašeho měření? Jak dlouho trvá jedno měření? Jak probíhalo měření vzorků? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record