Show simple item record

Educational board for STM processors

dc.contributor.advisorŠteffan, Pavelcs
dc.contributor.authorOčenášek, Matějcs
dc.date.accessioned2020-06-24T07:57:13Z
dc.date.available2020-06-24T07:57:13Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationOČENÁŠEK, M. Výuková deska pro procesory STM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other127056cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190347
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem výukové desky pro mikrokontrolery STM32. Tato výuková deska obsahuje základní typy periferií jako OLED displej, EEPROM paměť, LED diody, nebo sedmi segmentové displeje. Teoretická část je zaměřená na popis procesoru STM32F303 a vývojové desky Nucleo-64, na které je tento procesor osazen, popisuje pak zejména jeho vlastnosti. Mimo procesor STM32F303 jsou pak v teoretické části blíže popsány jednotlivé periferie výukové desky. Praktická část se zabývá návrhem blokového schématu, schématu a návrhem desky plošných spojů.cs
dc.description.abstractThis work deals with design of educational board for STM32 microcontrollers. This educational board contains basic types of peripherals such as OLED display, EEPROM, LED or seven segment displays. The theoretical part focuses on the description of the STM32F303 processor and the Nucleo-64 development board on which the processor is installed. It describes in particular its properties. In the theoretical part, besides the STM32F303 processor, the individual parts of the educational board are described. The practical part deals with the design of the block diagram, the scheme and the design of the printed circuit board.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMikrokontrolercs
dc.subjectSTM32F303cs
dc.subjectESP8266cs
dc.subjectvýuková deskacs
dc.subjectNucleo-64cs
dc.subjectPWMcs
dc.subjectEEPROMcs
dc.subjectperiferiecs
dc.subjectsběrnice.cs
dc.subjectMicrocontrolleren
dc.subjectSTM32F303en
dc.subjectESP8266en
dc.subjecteducational boarden
dc.subjectNucleo-64en
dc.subjectPWMen
dc.subjectEEPROMen
dc.subjectperipheryen
dc.subjectbusen
dc.titleVýuková deska pro procesory STMcs
dc.title.alternativeEducational board for STM processorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-23-15:54:30cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127056en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.24 09:57:13en
sync.item.modts2020.06.24 08:12:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeNovák, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (místopředseda) Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D. (člen) Ing. Imrich Gablech, Ph.D. (člen) Ing. Alexandr Knápek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta: Bral jste v potaz spotřebu všech zařízení? Dokáže vývojový kit Nucleo napájet celé zařízení? Dále zodpověděl otázky komise: Jaká část je nejnáchylnější k poškození?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMikroelektronika a technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record