Show simple item record

Special Effects in Cinematography

dc.contributor.advisorEllederová, Evaen
dc.contributor.authorFrkáň, Lukášen
dc.date.accessioned2020-06-24T07:57:14Z
dc.date.available2020-06-24T07:57:14Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationFRKÁŇ, L. Speciální efekty v kinematografii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other127135cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190352
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je vymezit pojem speciální efekty v kinematografii, poskytnout základní informace o speciálních efektech v teoretické a praktické rovině, rozdělit speciální efekty do kategorií a podkategorií včetně podrobného popisu speciálních efektů uvedených v práci a historického pozadí. Práce se také zabývá návrhem speciálních efektů a jejich omezeními, aplikacemi ve filmovém průmyslu a případně v dalších průmyslových odvětvích. V první fázi je stručně zmíněna historie kinematografie. Tato studie se dále zaměřuje na popis vizuálních efektů používaných v raných stádiích kinematografie, zatímco na závěr se věnuje moderním efektům, které se v současnosti používají. Následně zkoumá popis praktických efektů, čímž uzavírá teoretickou část. V poslední části se znalosti konceptu speciálních efektů získaných v teoretické části promítají a aplikují při analýze filmů, kterým byla udělena Cena Akademie v kategorií nejlepší vizuální efekty.en
dc.description.abstractThe aim of this bachelor’s thesis is to frame the concept of special effects in cinematography, provide basic information about special effects at the theoretical and practical level, divide special effects into categories and subcategories including the detailed description of special effects mentioned in the thesis and the historical background. The thesis also deals with the design of special effects and their limitations, applications in the film industry and other industries where applicable. At the beginning, the study examines the history of cinematography. Furthermore, this study first draws attention to the description of visual effects used at the early stages of cinematography, while it concludes with the modern effects that are being used currently. Subsequently, the description of practical effects is discussed to conclude the theoretical part. In the last part, the knowledge of the concept of special effects acquired in the theoretical part is reflected and applied in an analysis of movies awarded by the Academy Award for Best Visual Effects.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkinematografieen
dc.subjectfilmařen
dc.subjectfilmová produkceen
dc.subjectpraktické efektyen
dc.subjectscénaen
dc.subjectspeciální efektyen
dc.subjectCena Akademieen
dc.subjectvizuální efektyen
dc.subjectcinematographycs
dc.subjectfilmmakercs
dc.subjectfilm productioncs
dc.subjectpractical effectscs
dc.subjectscenecs
dc.subjectspecial effectscs
dc.subjectthe Academy Awardcs
dc.subjectvisual effectscs
dc.titleSpeciální efekty v kinematografiien
dc.title.alternativeSpecial Effects in Cinematographycs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-23-10:27:09cs
thesis.disciplineAngličtina v elektrotechnice a informaticecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazykůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127135en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.24 09:57:14en
sync.item.modts2020.06.24 08:12:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRujbrová, Šárkaen
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) PaedDr. Alena Baumgartnerová (místopředseda) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (člen) Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Eva Ellederová (člen) Mgr. Radek Vogel, Ph.D. (člen) M. A. Kenneth Froehling (člen)cs
but.defenceStudent přehledně prezentoval svou bakalářskou práci dobrou angličtinou a zodpověděl podrobně všechny kladené otázky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAngličtina v elektrotechnice a informaticecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record