Show simple item record

Innovations in automation, system "ANPR"

dc.contributor.advisorKrhutová, Milenaen
dc.contributor.authorAlsop, Oliveren
dc.date.accessioned2020-06-24T07:57:14Z
dc.date.available2020-06-24T07:57:14Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationALSOP, O. Inovace automatického systému ANPR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other127151cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190357
dc.description.abstractTato semestrální práce se zabývá problematikou automatických systémů sloužících k rozpoznávání poznávacích značek, jejich účelem, hardwarovými a softwarovými funkcemi a procesem nastavování správně fungujícího systému automatického rozpoznávání poznávacích značek. Toto téma je v oblasti automatizace relativně nové, a proto je třeba se vypořádat s mnoha výzvami, které na nás v tomto odvětví automatizace čekají. Tato práce se zaměřuje na aspekty kamer vhodných pro implementaci do systému ANPR, postupy a metody segmentace a extrakce poznávacích značek a rozpoznávání znaků přítomných na poznávací značce. Tato práce nabízí bližší pohled pro všechny, kdo se zajímají o inovace v automatizaci, a na výzvy, které jsou doprovázeny správnou funkčností systému rozpoznávání poznávacích značek.en
dc.description.abstractThis semester thesis is concerned with the problematic of automatic number plate recognition systems, their purpose, hardware and software features and the process of setting up a properly functioning automatic number plate recognition system. The topic is relatively new in the field of automation and therefore many challenges have to be dealt with. This thesis focuses on the aspects of a camera suitable for implementation into an ANPR system, the procedures and methods of number plate segmentation and extraction and the recognition of the characters present in a number plate. This thesis brings an insight view for those interested in innovations in automation and the challenges which are accompanied by the number plate recognition system functionality.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAutomatické rozpoznávání poznávacích značeken
dc.subjectANPRen
dc.subjectautomatizaceen
dc.subjecthardwareen
dc.subjectsoftwareen
dc.subjectAutomatic number plate recognitioncs
dc.subjectANPRcs
dc.subjectautomationcs
dc.subjectsoftwarecs
dc.subjecthardwarecs
dc.titleInovace automatického systému ANPRen
dc.title.alternativeInnovations in automation, system "ANPR"cs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-23-17:32:08cs
thesis.disciplineAngličtina v elektrotechnice a informaticecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazykůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127151en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.24 09:57:14en
sync.item.modts2020.06.24 08:15:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBaumgartnerová, Alenaen
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Pavel Sedláček (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen) Mgr. Bc. Dagmar Šťastná (člen)cs
but.defenceStudent přednesl jazykově i obsahově zdařílou prezentaci své BP s drobnými chybami ve výslovnosti a bez problémů zodpověděl položené otázky a osvětlil námitku týkající se chybějících zdrojů. Podařilo se mu tím vylepšit navrhovanou známku oponenta. 1) Mohl byste objasnit, které pasáže (kapitoly) Vaší práce jsou přímo výsledkem Vaší praktické činnosti? S jakým největším problémem jste se při návrhu systému setkal? 2) Z jaké konkrétní dokumentace (publikací) čerpáte v případě uvádění velkého množství faktů? Pokud jste systém navrhl sám, jak je možné, že uvádíte obrázky z internetu a neuvádíte zdroj?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAngličtina v elektrotechnice a informaticecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record