Show simple item record

Present and Future Management and Utilization of Spent Nuclear Fuel

dc.contributor.advisorKatovský, Karelcs
dc.contributor.authorHruškovič, Jancs
dc.date.accessioned2020-06-24T07:57:17Z
dc.date.available2020-06-24T07:57:17Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationHRUŠKOVIČ, J. Použité jaderné palivo - současnost a budoucnost jeho využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other127254cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190371
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá použitým jaderným palivem a možnostmi s jeho nakládáním. První kapitola se věnuje teoretickému úvodu, kde je vysvětlen jaderný palivový cyklus, popsán radioaktivní odpad a použité jaderné palivo. Dále jsou zde uvedeny možnosti nakládání s použitým jaderným palivem včetně příkladů ze světové praxe. Druhá kapitola je věnována použitému jadernému palivu v České republice. Čtenář je zde v krátkosti seznámen s historií a současností jaderné energetiky v České republice. Následně je zde rozebrán plán výstavby hlubinného úložiště včetně uvedení některých požadavků a kritérií, která je potřeba při plánování a výstavbě splnit a zohlednit. Poslední kapitola je zaměřena na postoj zemí, které jsou významné z hlediska jaderné energetiky, k nakládání s použitým jaderným palivem včetně jejich krátkého úvodu.cs
dc.description.abstractThe Bachelor Thesis deals with spent nuclear fuel and possibilities of its management and utilization. The first chapter is focused on theoretical introduction, the nuclear fuel cycle is explained there together with radioactive waste and spent nuclear fuel. Possibilities of its management and utilization are listed, including some examples of practice around the world. The second chapter is focused on spent nuclear fuel in the Czech Republic. The reader is briefly acquainted with the history and present of nuclear energy in Czech Republic. Then the plan for the construction of a deep repository is described, including some requirements and criteria that need to be met and taken into account in planning and construction. The last chapter focuses on the attitude of countries that are significant in terms of nuclear energy to the management of spent nuclear fuel, including their brief introduction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPoužité jaderné palivocs
dc.subjectjaderná energiecs
dc.subjectjaderná elektrárnacs
dc.subjecthlubinné úložištěcs
dc.subjectSpent nuclear fuelen
dc.subjectnuclear energyen
dc.subjectnuclear power planten
dc.subjectdeep repositoryen
dc.titlePoužité jaderné palivo - současnost a budoucnost jeho využitícs
dc.title.alternativePresent and Future Management and Utilization of Spent Nuclear Fuelen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-23-15:46:15cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127254en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.24 09:57:16en
sync.item.modts2020.06.24 08:17:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMičian, Petercs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval komisi řešení a výsledky své práce Použité jaderné palivo - současnost a budoucnost jeho využití. Vedoucí práce Ing. Katovský a oponent Ing. Mičian seznámili komisi se zněním posudků. Na otázky z posudku oponenta student správně odpověděl. Ing. Katovský se dotázal na názor studenta na jednotlivé způsoby uložení, student pohotově reagoval. Doc. Toman se dotázal na polohu jaderného úložiště ve Finsku, student otázku zodpověděl s pomocí vedoucího práce. Ing. Radil se dotázal na problematiku úložiště z hlediska obyvatel dotčených obcí, student otázku zodpověděl. Dále se Ing. Radil dotázal na možnosti přepravy vyhořelého paliva, student otázku správně zodpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record