Show simple item record

Project Documentation of Electrical Wiring for the Family House in Scope for Realization

dc.contributor.advisorMastný, Petrcs
dc.contributor.authorOrság, Štěpáncs
dc.date.accessioned2020-06-24T07:57:18Z
dc.date.available2020-06-24T07:57:18Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationORSÁG, Š. Projektová dokumentace elektro pro rodinný dům v rozsahu pro realizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other127264cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190378
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací pro rodinný dům v rozsahu pro realizaci. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je uveden teoretický rozbor silových a datových rozvodů a podklady pro návrh osvětlení a ochranu před bleskem. Také je přiblížen inteligentní systém Loxone, který je použit v projektu rodinného domu. Druhá část bakalářské práce spočívá ve vytvoření realizačního projektu, který je tvořen částí textovou i výkresovou. Projekt obsahuje technickou zprávu včetně rozpočtu materiálu a výpočtu řízení rizika. Také je proveden návrh osvětlení a bleskosvodu. Nedílnou součástí práce jsou také výkresy rozvodů v domě, části bleskosvodu a návrh rozváděčů.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis is focused on project documentation for a family house in the scope for implementation. The thesis is divided into two parts. The first part presents a theoretical analysis of data distribution and materials for the design of lighting and lightning protection system. The intelligent Loxone system, which is used in a family house project, is also presented in the first part. The second part of the bachelor's thesis is focused on creation of an implementation project, which is consists of text and drawing part. The project includes budget control and risk control. The design of lighting and lightning protection system is also included here. Work drawings of wiring in the house, parts of lightning protection and design of switchboards are integral part of the thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektrická přípojkacs
dc.subjectjističcs
dc.subjectproudový chráničcs
dc.subjecthromosvodcs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectumělé osvětlenícs
dc.subjectElectrical connectionen
dc.subjectcircuit breakeren
dc.subjectresidual current deviceen
dc.subjectlightning conductoren
dc.subjectproject documentationen
dc.subjectartificial lightingen
dc.titleProjektová dokumentace elektro pro rodinný dům v rozsahu pro realizacics
dc.title.alternativeProject Documentation of Electrical Wiring for the Family House in Scope for Realizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-23-17:04:40cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127264en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.24 09:57:17en
sync.item.modts2020.06.24 08:12:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJaník, Danielcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval komisi řešení a výsledky své práce Projektová dokumentace elektro pro rodinný dům v rozsahu pro realizaci. Vedoucí práce doc. Mastný seznámil komisi se zněním posudků. Na otázky z posudků student správně odpověděl. Ing. Topolánek se dotázal na použité senzory teploty a cenu použitého systému, student dotaz pohotově zodpověděl. Ing. Radil se zeptal výhody a problémy použití inteligentních systémů pro elektroinstalaci, student dotaz zodpověděl. Ing. Topolánek se dotázal na možnosti zlepšení navrženého systému, student odpověděl. Doc. Baxant se zeptal na navržený systém osvětlení, student systém popsal.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record