Show simple item record

Assessment of the design of a small photovoltaic power plant for a family house and elaboration of its revision process

dc.contributor.advisorVeselka, Františeksk
dc.contributor.authorKovaľ, Nikodémsk
dc.date.accessioned2020-06-24T07:57:19Z
dc.date.available2020-06-24T07:57:19Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKOVAĽ, N. Posouzení návrhu malé fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům a zpracování postupu její revize [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other127539cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190390
dc.description.abstractTáto bakalárska práca sa zaoberá posúdením domácej fotovoltaickej elektrárne pre rodinný dom a spracovaním jej revízie. Na začiatok je vysvetlený princíp premeny slnečnej energie na elektrickú energiu, druhy jednotlivých fotovoltaických článkov používaných v praxi, spôsoby zvyšovania účinnosti fotovoltaických modulov, najčastejšie poruchy FV modulov a spôsoby ich detekcie. Ďalej je predstavená posudzovaná fotovoltaická elektráreň, teoreticky popísané jej komponenty, grafické závislosti ukazujúce jej produkciu a možnosti zvýšenia jej produkcie. Praktická časť práce sa zaoberá revíziou posudzovanej FVE a jej dokumentáciou.sk
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the assessment of a domestic photovoltaic power plant for a family house and the processing of its revision. At the beginning are explained the principle of conversion of solar energy into electrical energy, types of individual photovoltaic cells used in practice, methods of increasing the efficiency of photovoltaic modules, the most common failures of PV modules and methods of their detection. Furthermore, the assessed photovoltaic power plant is presented, its theoretically described components, graphical dependencies showing its production and the possibilities of increasing its production. The practical part of the work deals with the revision of the assessed PV plant and its documentation.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfotovoltaická elektráreňsk
dc.subjectslnečná energiask
dc.subjectfotovoltaický panelsk
dc.subjectsieťová fotovoltaická elektráreňsk
dc.subjectrevízia FVEsk
dc.subjectphotovoltaic power planten
dc.subjectsun energyen
dc.subjectphotovoltaic panelen
dc.subjecton-grid photovoltaic systemen
dc.subjectrevision of PVSen
dc.titlePosouzení návrhu malé fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům a zpracování postupu její revizesk
dc.title.alternativeAssessment of the design of a small photovoltaic power plant for a family house and elaboration of its revision processen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-23-18:00:16cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127539en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.24 09:57:19en
sync.item.modts2020.06.24 08:14:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠimek, Davidsk
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Štěpán Foral (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce na téma Posouzení návrhu malé fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům a zpracování postupu její revize. Vedoucí práce doc. Veselka seznámil komisi s posudky vedoucího a oponenta. Vedoucí práce přednesl otázky oponenta. Na otázky odpovídal student správně. S dalším dotazem vstoupil do diskuze Ing. Ptáček, a to ohledně účinnosti FV panelů. Student odpověděl správně. Další otázky Ing. Ptáčka byly studentem objasněny. Do diskuze následně vstoupil Ing. Bátora, student reagoval správně a problematiku vysvětlil. Dále se tázali doc. Orságová a doc. Drápela, student odpovídal správně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record