Show simple item record

Investigation of correlation between arc voltage and arc movement

dc.contributor.advisorKloc, Petrcs
dc.contributor.authorSzotkowski, Šimoncs
dc.date.accessioned2020-06-25T06:56:33Z
dc.date.available2020-06-25T06:56:33Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSZOTKOWSKI, Š. Sledování korelace pohybu elektrického oblouku a obloukového napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other125842cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190429
dc.description.abstractElektrický oblouk je výboj, který hoří v ionizovaném plynu a dělíme jej na oblouk stejnosměrný a střídavý podle druhu napájení. Elektrický oblouk je vodivý, a tak pro přerušení elektrického obvodu je třeba oblouk co nejdříve uhasit. Pro zhášení oblouku se využívají zhášecí komory. Zhášecí komory musí být konstruovány tak, aby odolaly zvýšeným tlakům a teplotám vyvolaných obloukem. Smyslem bakalářské práce bylo navržení a zkonstruování zhášecí komory, s možností sledování pohybu oblouku vysokorychlostní kamerou. Z naměřených dat se pak stanovila pomocí korelační analýzy závislost mezi obloukovým napětím a pohybem paty oblouku. Korelační analýza se využívá k určení možné existence závislosti mezi dvěma veličinami pomoci korelačního koeficientu a následného otestování.cs
dc.description.abstractThe electric arc burns in an ionized gas and is divided into AC and DC arc according to the power supply. The electric arc is conductive, so to turn off the electric circuit, the arc must be extinguished as soon as possible. Arc breakers are used to extinguish the arc. Arc breaker must be designed to withstand the increased pressures and temperatures caused by the arc. The purpose of the bachelor's thesis was to design and construct a arc breaker with the possibility of monitoring the movement of the arc with a high-speed camera. From the measured data, the dependence between the arc voltage and the movement of the arc root was determined by correlation analysis. Correlation analysis is used to calculate the possible existence of a dependence between two quantities with the correlation coefficient and testing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectelektrický obloukcs
dc.subjectzhášecí komoracs
dc.subjectobloukové napětícs
dc.subjectpohyb paty obloukucs
dc.subjectkorelační analýzacs
dc.subjectelectric arcen
dc.subjectarc breakeren
dc.subjectarc voltageen
dc.subjectarc root movementen
dc.subjectcorrelation analysisen
dc.titleSledování korelace pohybu elektrického oblouku a obloukového napětícs
dc.title.alternativeInvestigation of correlation between arc voltage and arc movementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-25-07:49:07cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid125842en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.25 08:56:33en
sync.item.modts2020.06.25 08:17:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeValenta, Jiřícs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval bakalářskou práci na téma Sledování korelace pohybu elektrického oblouku a obloukového napětí. Navrhl model nové zhášecí komory s ovládáním kontaktů pomocí elektromagnetu. Následně byla komora připojena k napájecímu zdroji a oblouk byl snímán vysokorychlostní kamerou. Měření byla následně vyhodnocena, výstupem jsou průběhy proudu a napětí na oblouku, tabulky a záznamy z vysokorychlostní kamery. Vedoucím byly vytknuty stylistické a gramatické chyby a malé množství citované literatury. Oponent vytkl nízkou úroveň interpretace výsledků. Otázky oponeneta byly s rezervami zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record