Show simple item record

A tool for simultaneous playback of multiple composition interpretations

dc.contributor.advisorMiklánek, Štěpáncs
dc.contributor.authorŠvejcar, Michaelcs
dc.date.accessioned2020-06-25T06:56:34Z
dc.date.available2020-06-25T06:56:34Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠVEJCAR, M. Nástroj pro simultánní přehrávání více interpretací jedné skladby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other125869cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190437
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo vytvoření programu umožňujícího simultánní přehrávání více interpretací jedné skladby a plynulého přepínání mezi nimi. K těmto účelům byl použit App Designer v prostředí MATLAB, jenž je určen k vývoji aplikací s grafickým uživatelským rozhraním. Pro vývoj aplikace bylo klíčové zejména použití dostupných toolboxů spolu s algoritmy pro výpočet víceúrovňového dynamického borcení časové osy. Výsledný přehrávač IntSwitcher umožňuje uživateli načíst dvě nahrávky interpretací jedné skladby. Ze vstupních souborů jsou nejprve vypočteny chromagramy, které jednotlivé nahrávky charakterizují z hlediska tónového vývoje v čase. Následně je na chromagramy aplikována metoda víceúrovňového dynamického borcení časové osy, jejímž výstupem je optimální cesta. Jedná se o matici, ve které jsou k sobě přiřazeny hudebně korespondující vzorky načtených audio souborů s rozlišením 50 ms. Dle této závislosti je během přehrávání určována korespondující časová pozice aktuálně neaktivní stopy, společně s pozicí jejího posuvníku. V případě přepnutí přehrávané nahrávky tedy začne druhá stopa hrát ve stejné části skladby, i pokud se tato část nachází v rozdílných časech jednotlivých nahrávek. Výsledná aplikace se jeví jako užitečný nástroj ke studování rozdílů mezi různými interpretacemi stejného hudebního díla.cs
dc.description.abstractThe purpose of this Bachelor’s thesis was to create a piece of software which enables the user to simultaneously play back multiple interpretations of a musical piece and switch between them instantaneously. This was achieved using the App Designer in the MATLAB environment, which is intended for developing applications with graphical user interface. The key to the development of the application was especially the use of available toolboxes and algorithms for computing chromagrams and multiscale dynamic time warping. The final IntSwitcher player enables the user to load two recordings of interpretations of one song. Chromagrams which characterize the individual recordings in terms of tonal development over time are first calculated from the input files. After that, the multiscale dynamic time warping method is applied on the chromagrams, which outputs the warping path. The warping path in this case is a matrix, in which musically corresponding samples of loaded audio files are assigned together with the resolution of 50 ms. From this, the corresponding time position of currently inactive track is computed along with its slider position. If the user switches the currently played recording, the second track starts playing in the same part of composition, even if that part is at a different time in each of the individual recordings. The final software is an appropriate tool for studying differences between various interpretations of the same musical piece.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectchromagramcs
dc.subjectdynamické borcení časové osycs
dc.subjectzískávání informací z hudbycs
dc.subjectaudio přehrávačcs
dc.subjectsynchronizacecs
dc.subjectpodobnostcs
dc.subjectinterpretacecs
dc.subjectchromagramen
dc.subjectdynamic time warpingen
dc.subjectmusic information retrievalen
dc.subjectaudio playeren
dc.subjectsynchronizationen
dc.subjectsimilarityen
dc.subjectinterpretationen
dc.titleNástroj pro simultánní přehrávání více interpretací jedné skladbycs
dc.title.alternativeA tool for simultaneous playback of multiple composition interpretationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-25-07:08:37cs
thesis.disciplineZvuková produkce a nahrávánícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid125869en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.25 08:56:34en
sync.item.modts2020.06.25 08:19:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeIštvánek, Matějcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) RNDr. Lubor Přikryl (člen) Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Záviška (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Je možné pomocí tohoto programu synchronizovat nahrávky bicích nemelodických nástrojů (stejná skladba, jiná interpretace)? Jak budou vypadat chromagramy takových skladeb? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Studentovi byla vytknuta neznalost principu funkce použitých matematických nástrojů.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAudio inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record