Show simple item record

The utilization of isokinetic dynamometer for the measurement and evaluation of muscle strength of lower limbs in athletes

dc.contributor.advisorChlíbková, Danielaen
dc.contributor.authorPřidalová, Terezaen
dc.date.accessioned2021-11-12T07:58:51Z
dc.date.available2021-11-12T07:58:51Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPŘIDALOVÁ, T. Využití izokinetického dynamometru pro měření a hodnocení svalové síly dolních končetin u sportovců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126722cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190480
dc.description.abstractIzokinetická dynamometrie je moderní metodou pro hodnocení svalové síly. Nejvíce se využívá pro posouzení tréninkového efektu během určitého období a pro rehabilitační účely. Kliničtí lékaři, vědci a fyzioterapeuti obvykle využívají pouze základních parametrů pro vyhodnocení svalové síly. Cílem této práce je tedy navrhnout alternativní přístup pro interpretaci dat a předložit možné využití a limitace této metody. Byl měřen moment síly v kolenním kloubu a následně provedena datová analýza. Patnáct parametrů je využito pro vyhodnocení dat. Moment síly byl porovnán mezi profesionálními sportovci (muži: 111.1 ± 51.0 [Nm/kg], ženy: 99.6 ± 90.8 [Nm/kg]) a amatérskými sportovci (muži: 146.2 ± 40.1 [Nm/kg], ženy: 45.3 ± 14.6 [Nm/kg]). Vztah byl pozorován mezi parametry úhlové pozice maxima a dobou od dosažení maxima do konce pohybu (flexe: = 0.65, extenze: = 0.71) a mezi úhlovou pozicí maxima a poměrem vykonané práce před maximem (flexe: = 0.91 extenze: = 0.86). Parametr práce v submaximální oblasti byl vyšší pro extenzi (median= 3.0 J) než pro flexi (median= 2.6 J).en
dc.description.abstractIsokinetic dynamometry is the up-to-date method for evaluation of muscle strength. It is mostly used to estimate the effect of training over time and for rehabilitation purposes. Clinicians, researchers and physiotherapists usually employ only the basic parameters obtained by the dynamometry to assess the muscle strength. Therefore, this work aims to propose an alternative approach for data interpretation, together with revealing possible applications and limitations of this method. The torque of the knee joint and subsequent analysis was performed. Fifteen parameters are used for data evaluation. The peak torque values of professional athletes (men: 111.1 ± 51.0 [Nm/kg], women: 99.6±90.8 [Nm/kg]) were compared against amateur athletes (men: 146.2±40.1 [Nm/kg], women: 45.3±14.6 [Nm/kg]). The relation was observed among parameters of the peak angle and time from peak torque to the end of motion (flexion: = 0.65, extension: = 0.71) and between the peak angle and ratio work produced before maximum (flexion: = 0.91 extension: = 0.86). The parameter of work performed in the submaximal area was higher for extension (median= 3.0 J) than for flexion (median= 2.6 J).cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIsokinetic dynamometrycs
dc.subjectknee jointcs
dc.subjectmuscle strength testingcs
dc.subjectparameter evaluationcs
dc.subjectIzokinetická dynamometrieen
dc.subjectkolenní klouben
dc.subjecttestování svalové sílyen
dc.subjectvyhodnocení parametrůen
dc.titleVyužití izokinetického dynamometru pro měření a hodnocení svalové síly dolních končetin u sportovcůen
dc.title.alternativeThe utilization of isokinetic dynamometer for the measurement and evaluation of muscle strength of lower limbs in athletescs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-25-09:17:26cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid126722en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 08:58:51en
sync.item.modts2021.11.12 08:12:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJanoušek, Otoen
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Hejč (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Škutková položila otázku na průběh analýzy dat. Na jakém principu probíhala segmentace signálu? Dále se zeptala s jakým záměrem byla práce vytvořena. Mgr. Vlk se zeptal na složení skupiny sportovců. MUDr. Stračina se zeptal na použití přístroje pro klinickou praxi. Doc. Kolářová se zeptala na důvod použití filtrace při detekci maxima. Ing. Hejč položil otázku na průběh měření, zda sportovec pohyby opakoval. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record