Show simple item record

Using LabVIEW to determine measurement uncertainty

dc.contributor.advisorŠedivá, Soňacs
dc.contributor.authorHoferková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2020-06-25T06:56:40Z
dc.date.available2020-06-25T06:56:40Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationHOFERKOVÁ, K. Využití programu LabVIEW pro stanovení nejistoty měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126796cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190484
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku stanovení nejistoty měření. Teoretické znalosti o postupech určování nejistoty měření jsou shrnuty v teoretické části, zatímco praktická část se zaměřuje na realizaci programu v prostředí LabVIEW 2017. Bakalářská práce rozebírá postupy určování nejistoty dle GUM, tedy standardní nejistotu typu A, standardní nejistotu typu B, kombinovanou nejistotu a rozšířenou nejistotu. Zaměřuje se kromě stanovení nejistoty přímého měření také na určování nejistot při nepřímých měřeních a na metodu Monte Carlo. Přiložený program v LabVIEW umožňuje uživateli zadávat vstupní data pro stanovení nejistoty měření. Program počítá nejistotu měření podle postupu GUM a také metodou Monte Carlo. Výsledky stanovení nejistoty měření je možné volitelně uložit do souboru pro lepší archivaci.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on problematics of determining the measurement uncertainty. In the theoretical part of the thesis there is a theory of the procedure of determining the uncertainty of the measurement. The practical part of the thesis is focused on the realization of the program created in LabVIEW 2017. The bachelor thesis is about a determining the measurement uncertainty according to GUM, the standard uncertainty of type A, the standard uncertainty of type B, the combined uncertainty and the expanded uncertainty. The thesis is focused on determining the measurement uncertainty of direct measurements, indirect measurements and Monte Carlo method. The enclosed LabVIEW program enables to insert the data to determine the measurement uncertainty. The program determines the measurement uncertainty according to GUM and Monte Carlo method. The results of a calculation can be optionally saved to a file for an archiving.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNejistota měřenícs
dc.subjectGUMcs
dc.subjectmetoda Monte Carlocs
dc.subjectLabVIEWcs
dc.subjectsoftwarecs
dc.subjectstandardní nejistota typu Acs
dc.subjectstandardní nejistota typu Bcs
dc.subjectkombinovaná nejistotacs
dc.subjectrozšířená nejistotacs
dc.subjectUncertainty of measurementen
dc.subjectGUMen
dc.subjectMonte Carlo methoden
dc.subjectLabVIEWen
dc.subjectsoftwareen
dc.subjectstandard uncertainty of type Aen
dc.subjectstandard uncertainty of type Ben
dc.subjectcombined uncertaintyen
dc.subjectexpanded uncertaintyen
dc.titleVyužití programu LabVIEW pro stanovení nejistoty měřenícs
dc.title.alternativeUsing LabVIEW to determine measurement uncertaintyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-24-09:50:27cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid126796en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.25 08:56:40en
sync.item.modts2020.06.25 08:20:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠtohl, Radekcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (předseda) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (místopředseda) Ing. Luděk Buchta, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka obhájila bakalářskou práci. Komise nemělá žádné připomínky k práci. Na položené dotazy bez problémů opověděla.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAutomatizační a měřicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record