Show simple item record

Surge arresters, their construction and use in power system

dc.contributor.advisorOrságová, Jaroslavask
dc.contributor.authorNovický, Mareksk
dc.date.accessioned2020-06-25T06:56:49Z
dc.date.available2020-06-25T06:56:49Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationNOVICKÝ, M. Svodiče přepětí, jejich konstrukce a použití v elektrizační soustavě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other127262cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190561
dc.description.abstractBakalárska práca sa zaoberá prostriedkami slúžiacimi k ochrane zariadení pred účinkami prepätia. Na začiatku práci sú základné informácie tykajúce sa používaných prepätových ochrán v distribučnej sústave. Práca ďalej prevedie čitateľa praktickou stránkou v podobe aplikovaných meraní na zvodiči prepätia. Posledná kapitola sa venuje dimenzovaniu zvodiča prepätia v distribučnej sústave vysokého napätia.sk
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the means used to protect the equipment from the effects of overvoltage. The first of the thesis outlines basic information regarding the used overvoltage protections in the distribution system. The thesis also features the practical part outlining measurements carried out on the surge arrester. The last chapter deals with the dimensioning of the surge arrester in the high voltage distribution system.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzvodič prepätiask
dc.subjectprepätiesk
dc.subjectmeraniesk
dc.subjectvoltampérová charakteristikask
dc.subjectimpulz.sk
dc.subjectsurge arresteren
dc.subjectovervoltageen
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectvoltage-current characteristicen
dc.subjectimpulse.en
dc.titleSvodiče přepětí, jejich konstrukce a použití v elektrizační soustavěsk
dc.title.alternativeSurge arresters, their construction and use in power systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-25-07:49:07cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127262en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.27 08:56:47en
sync.item.modts2020.06.27 08:20:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePelikán, Luděksk
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Štěpán Foral (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil zkušební komisi s výsledky své bakalářské práce. Student prezentoval plynule a srozumitelně. Vedoucí práce doc. Ing. Orságová, Ph.D. přečetla posudek vedoucího a Ing. Pelikán přečetl posudek oponenta. Student zodpověděl otázky oponenta. Následně Ing. Krbal, Ph.D. položil otázku na korekci měřených dat kvůli teplotě a student odpověděl. Místopředseda komise doc. Ing. Drápela, Ph.D. položil otázku na měření malých proudů, na kterou student neodpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record