Show simple item record

New laboratory tasks for residential buildings management system

dc.contributor.advisorBátora, Branislavcs
dc.contributor.authorWinkler, Miroslavcs
dc.date.accessioned2020-06-25T06:56:50Z
dc.date.available2020-06-25T06:56:50Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationWINKLER, M. Nové laboratorní úlohy pro systém řízení rezidenčních budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other127280cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190570
dc.description.abstractTato práce se zabývá inteligentními systémy pro řízení rezidenčních budov se zaměřením na systém ABB free@home od firmy ABB a dále návrhem laboratorní úlohy s prvky tohoto systému pro dvouhodinové a tříhodinové laboratorní cvičení. Cílem práce je seznámení se se systémy pro řízení rezidenčních budov a vytvoření laboratorních úloh pro práci se systémem ABB free@home. V úvodu práce je vysvětlení pojmů souvisejících se systémy pro řízení rezidenčních budov, poté následuje rozdělení a rešerše systémů pro řízení rezidenčních budov. Rešerše se zabývá vybranými systémy, které jsou nejvíce rozšířené a vše je zakončeno tabulkou obsahující souhrn nejdůležitějších informací. Další kapitola obsahuje seznámení se se systémem ABB free@home, se kterým se v rámci praktické části pracovalo. Následující kapitola se zabývá návrhem a realizací laboratorní úlohy se systémem ABB free@home. Poslední kapitola obsahuje vytvořený návod pro dvouhodinové cvičení a návod pro tříhodinové cvičení. V rámci práce je dosaženo kompletní realizace laboratorních úloh pro dvouhodinové a tříhodinové cvičení, včetně návodů k těmto úlohám.cs
dc.description.abstractThis work deals with intelligent residential building management systems with a focus on ABB free@home system from ABB, as well as the design of a laboratory tasks with the elements of this system for two-hour and three-hour laboratory exercises. The aim of the work is to familiarize yourself with systems for the management of residential buildings and to create laboratory tasks for working with the ABB free@home system. In the introduction of the work is an explanation of concepts related to systems for the management of residential buildings, followed by the division of systems by these concepts and research of systems for the management of residential buildings. The search deals with the selected systems that are the most widely used and is finished with a table containing a summary of the most important information about these systems. The next chapter contains an introduction to the ABB free@home system, which was used in the practical part of the work. The following chapter deals with the design and implementation of a laboratory tasks with the ABB free@home. The last chapter contains a tutorial for two-hour exercise and a tutorial for a three-hour exercise. The work achieves complete implementation of laboratory tasks for two-hour and three-hour exercises, including tutorials for these tasks.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectABB free@homecs
dc.subjectřízení osvětlenícs
dc.subjectřízení vytápění/chlazenícs
dc.subjectinteligentní systémy pro řízení budovcs
dc.subjectABB free@homeen
dc.subjectlighting controlen
dc.subjectheating/cooling controlen
dc.subjectintelligent building management systemsen
dc.titleNové laboratorní úlohy pro systém řízení rezidenčních budovcs
dc.title.alternativeNew laboratory tasks for residential buildings management systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-25-07:49:08cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127280en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.25 08:56:50en
sync.item.modts2020.06.25 08:19:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJaník, Danielcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Štěpán Foral (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil zkušební komisi s výsledky své bakalářské práce. Student prezentoval plynule a srozumitelně. Následně vedoucí práce přečetl posudek vedoucího i oponenta, včetně otázek oponenta. Student na všechny otázky oponenta odpověděl. Místopředseda komise doc. Ing. Drápela, Ph.D. položil otázku na slabiny použitého systému a vlastní práce. Student jeho dotazy zodpověděl. Předsedkyně komise položila otázku na realizace s inteligentní elektroinstalací. Student dotaz zodpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record