Show simple item record

Conductive model of human tissue for electroporation purposes

dc.contributor.advisorNovotná, Veronikacs
dc.contributor.authorZelinková, Kateřina - Šarlotacs
dc.date.accessioned2020-06-25T06:56:51Z
dc.date.available2020-06-25T06:56:51Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationZELINKOVÁ, K. Vodivostní model lidské tkáně pro účely elektroporace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other127359cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190573
dc.description.abstractTato bakalářská práce řeší problematiku šíření vysokonapěťového pulzu při elektroporaci na cílovou ablační oblast. Pří bližším zkoumání vlivu elektroporace bylo nutné se nejprve teoreticky seznámit s elektrickými jevy v buňkách samotných a s jejich elektrickými vlastnosti. Protože je v práci zkoumán vliv elektrických pulzů, jako výhodné se jevilo zpracovat vlastnosti buňky pomocí základních obvodových prvků (RLC). Na základě těchto znalostí, byly vyvozeny teoretické předpoklady pro experimentální měření. Poté byly teoretické předpoklady ověřeny experimentálním měřením. V měření se zjištěné předpoklady potvrdily, avšak byly zjištěny významné výkonnostní ztráty. V práci je navržen nový model katetru, který by mohl výkonnostní ztráty omezit. Protože výroba nového katetru není ekonomicky výhodná, vlastnosti nového katetru byly nejprve otestovány pomocí simulačního cloudového prostředí SIMSCALE, kde bylo sledováno ohřátí srdeční tkáně po aplikaci elektroporačního pulzu. Dále byl simulován elektroporační proces v programu FEMM, kdy byl kladen důraz na šíření napětí srdeční tkání.cs
dc.description.abstractThis thesis solves the issue of the distribution of the high voltage pulse at the electroporation of the arget ablation zone. For futher examination of influence electroporation was necessary to first understand theoretically electrical charakter of cells and replace with basics eletrical circumferential elements (RLC). Based on this knowledge, theoretical prerequisites for experimental measurements were derived. Theoretical assumptions were then verified by experimental measurements. In the measurement, the assumptions found were confirmed, but significant performance losses were identified. A new catheter was designed to reduce the loss. Because the production of a new catheter is not economically disadvantageous, the properties of the new catheter were first tested using the simulation cloud environment SIMSCALE, where the heating of the heart tissue after the application of the electroporation pulse was monitored. Furthermore, the electroporation process was simulated in the FEMM program, where emphasis was placed on the propagation of cardiac tissue tension.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektroporacecs
dc.subjectsrdeční tkáňcs
dc.subjectpulzcs
dc.subjectkatetrcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectbioimpedancecs
dc.subjectablacecs
dc.subjectElectroporationen
dc.subjectheart tissueen
dc.subjectpulseen
dc.subjectcatheteren
dc.subjectsimulationen
dc.subjectbioresistanceen
dc.subjectablationen
dc.titleVodivostní model lidské tkáně pro účely elektroporacecs
dc.title.alternativeConductive model of human tissue for electroporation purposesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-25-07:49:08cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127359en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.25 08:56:51en
sync.item.modts2020.06.25 08:17:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeCipín, Radoslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Dostál, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka na úvod seznámila komisi s osnovou své práce. V úvodu představila model tkáně ve formě náhradních el schémat. Vysvětlila vliv frekvence el. proudu na průběh elektroporace. Studentka pak představila podobu nově navrženého katetru.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record