Show simple item record

Rainwater infiltration

dc.contributor.advisorHluštík, Petrcs
dc.contributor.authorKračman, Martincs
dc.date.accessioned2020-06-25T08:01:29Z
dc.date.available2020-06-25T08:01:29Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKRAČMAN, M. Vsakování srážkových vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other128445cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190596
dc.description.abstractCílem této práce je definovat legislativní možnosti vsakování, zadržování a odvádění dešťových vod pro rodinný dům v České republice. Práce se mimo vody srážkové zabývá i vodami splaškovými, jejich kvalitou a následným využitím. Dále je definováno množství využitelných šedých vod v domácnosti. Jsou popsány systémy pro zadržení vod splaškových, poté systémy aktivního záchytu vod srážkových, technické principy jejich návrhu a přečištění srážkové vody před vypuštěním do povrchových a podzemních vod. V praktické části jsou navrženy systémy pro využití zachycené srážkové vody a systém pro využití šedé vody. Nakonec se navržené systémy ekonomicky zhodnotí a posoudí se?jejich realizovatelnost.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor´s thesis is to define legislative options of infiltration, retention and drainage of rainwater for household in Czech republic. Thesis describes not only rainwater, but also waste water, the quality and usage of them both. Furthermore, the?amount of usable grey water in household is defined. Then the systems for retention waste water and rainwater are desribed as well as technical principles of their design and purification of rainwater. In the final part od this thesis, the systems for usage of?rainwater and grey water are designed. Finally, the designed systems are evaluated and their feasibility is assessed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVsakovánícs
dc.subjectretencecs
dc.subjectodváděnícs
dc.subjectsrážkové vodycs
dc.subjectsplaškové vodycs
dc.subjectšedá vodacs
dc.subjectprodukce odpadních vodcs
dc.subjectkvalita odpadních vodcs
dc.subjecttechnické principy návrhu zařízenícs
dc.subjectpřečištění srážkových vod.cs
dc.subjectInfiltrationen
dc.subjectretentionen
dc.subjectdrainageen
dc.subjectrainwateren
dc.subjectwaste wateren
dc.subjectgrey wateren
dc.subjectproduction of waste wateren
dc.subjectwaste water qualityen
dc.subjectrainwater qualityen
dc.subjecttechnical principals of designen
dc.subjectpurification of rainwateren
dc.titleVsakování srážkových vodcs
dc.title.alternativeRainwater infiltrationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-24-13:21:19cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid128445en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.25 10:01:29en
sync.item.modts2020.06.25 08:19:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMacsek, Tomášcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Pařílková, CSc. - předseda, doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. - místopředseda, Ing. Veronika Singrová - tajemník, Ing. Tomáš Kozel, Ph.D. - člen, Ing. Jan Ručka, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. - člen,cs
but.defenceV úvodu obhajoby studen přednesl hlavní teze bakalářské práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k bakalářské práci se zaměřila na téma: Je šedá voda vždycky bez fekálního znečištění? Je možné, že obsahuje malé množství fekálního znečištění. Co by se stalo, kdyby nádrž byla úplně naplněna? Voda by začala vytékat z akumulační nádrže. Ve vsakovacích zařízení by se vytvořil velký tlak a začala by vytékat víkem. V jaké hloubce je hladina podzemní vody? Přibližně v hloubce 3 m. Jaká je normou stanovená minimální vzdálenost mezi hladinou podzemní vody a dnem zařízení? Minimální vzdálenost je 1 m. V mém návrhu je to vyhovující.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record