Show simple item record

Application of fiber reinforcement to improve soil mechanical properties

dc.contributor.advisorChalmovský, Jurajcs
dc.contributor.authorŠindelářová, Danielacs
dc.date.accessioned2020-06-25T08:01:31Z
dc.date.available2020-06-25T08:01:31Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠINDELÁŘOVÁ, D. Využití rozptýlené výztuže pro zlepšení mechanických vlastností zemin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other128453cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190604
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce byla sumarizace dostupných informací o zemině vyztužené rozptýlenými vlákny. V minulosti bylo po celém světě provedeno velké množství studií zabývajících se tímto tématem. Práce srovnává přístup jednotlivých řešitelů k tomuto problému co se týče vlastností výztuže – její materiál, rozměry a podíl v zemině. Všechny tyto parametry se ukázaly velmi různorodé, zatímco některé zdroje hovoří o vláknech malých rozměrů, jiné naopak o velkých rozměrech. Nejčastěji používaným materiálem se ukázal polypropylen, ačkoliv nebyl zdaleka jediným. Lze hovořit o různých přírodních, syntetických a dokonce i odpadních, jinak nevyužitelných, materiálech. Podíl vláken v zemině je v dostupných pracích uváděn několika způsoby, zde jsou tyto způsoby zhodnoceny a porovnány. Na zemině vyztužené rozptýlenými vlákny je také nutné provádět laboratorní zkoušky pro zjištění vlivu výztuže na inženýrské chování zeminy. Tyto zkoušky se ovšem od zkoušení nevyztužených zemin v některých parametrech liší, proto je na rozdíly upozorněno. Dále jsou shrnuty přístupy konkrétních řešitelů k testování. Z prováděných laboratorních zkoušek lze uvést triaxiální smykovou zkoušku, smykovou krabicovou zkoušku a pro zeminu vyztuženou vlákny specifickou zkoušku vytržení výztuže. V závěru jsou uvedeny a zhodnoceny materiálové modely dostupné pro navrhování zeminy vyztužené vlákny.cs
dc.description.abstractThe goal of this thesis was the summarization of available information about Fiber-reinforced soil. In the past, many of the previous works were published around the world. This thesis compares what type of fibres are in previous studies used – especially material, their size and amount in the Fiber-reinforced soil. All of these parameters were quite various, some of the sources used small-sized fibres, some used large-sized fibres. The most common material was polypropylene, although it was not the only one. For example, natural fibres, other synthetic materials, and waste materials can be mentioned. The amount of the fibres in the soil is measured in a few different ways, so in this thesis are these ways compared. It is necessary to run laboratory tests to quantify the effect of the fibres on the mechanical engineering properties of the soil. These tests are quite different compared to tests run on the unreinforced soil, so these differences are mentioned. The ways, how Fiber-reinforced soil was tested in different studies, are compared. From laboratory tests can be mentioned triaxial shear test, direct shear test and for Fiber-reinforced soil typical pullout test. At the end of this thesis are said and compared material models available for Fiber-reinforced soil design.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZemina vyztužená vláknycs
dc.subjectmechanika zemincs
dc.subjecttriaxiální smyková zkouškacs
dc.subjectsmyková krabicová zkouškacs
dc.subjectzkouška vytržení vlákencs
dc.subjectmateriálový model.cs
dc.subjectFiber-reinforced soilen
dc.subjectsoil mechanicsen
dc.subjecttriaxial shear testen
dc.subjectdirect shear testen
dc.subjectpullout testen
dc.subjectmaterial model.en
dc.titleVyužití rozptýlené výztuže pro zlepšení mechanických vlastností zemincs
dc.title.alternativeApplication of fiber reinforcement to improve soil mechanical propertiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-24-13:31:01cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechnikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid128453en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.25 10:01:31en
sync.item.modts2020.06.25 08:14:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMiča, Lumírcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. Petr Svoboda, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. - místopředseda, Mgr. Alexandra Erbenová, Ph.D. - tajemník, doc. Ing. Vladislav Horák, CSc. - člen, Mgr. Alexandra Erbenová, Ph.D. - člen, Ing. Vlastimil Horák - člen, Ing. Věra Glisníková, CSc. - člen, doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka Daniela Šindelářová prezentovala práci na téma výztuže zemin s rozptýlenými vlákny včetně vypracování šesti materiálových modelů. Poté reagovala na dotazy a připomínky vedoucího a oponenta práce a dále zodpověděla tyto otázky: Byly již popsány konkrétní stavby, kde se tato metoda použila? Byly získány zpětné výsledky? Jak dlouho v zemině vlákna vydrží než dojde k jejich degradaci? Byl studován vliv teploty na mechanické chování vláken? Položené otázky zodpověděla studentka výborně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record