Show simple item record

NFC reader with supervisory communication

dc.contributor.advisorKaczmarczyk, Václaven
dc.contributor.authorKyzlík, Lukášen
dc.date.accessioned2020-06-26T06:57:57Z
dc.date.available2020-06-26T06:57:57Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKYZLÍK, L. Systém logování příchodů pomocí NFC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126922cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190620
dc.description.abstractSemestrální práce se soustředí na průzkum před návrhem a tvorbou prototypů modulů přístupového systému využívající technologii NFC. Detaily o implementaci technologie NFC jako například komunikační módy, signalizační módy, typy NFC tagů a relevantní standardy jsou byly prozkoumány. Byl proveden průzkum trhu v oblasti dostupných přístupových systémů s NFC. Detaily o 2 systémových řešeních a 3 samostatných NFC čtečkách byly zjištěny a jejich parametry porovnány. Informace o návrhu NFC čteček a NFC tagů byla shrnuty and vhodné parametry na základně průzkumu trhu diskutovány.en
dc.description.abstractThe Semestral paper is focused on research prior to the design and prototyping of modules of the access control system using the NFC technology. Details about NFC technology implementation such as communication modes, signalling modes, NFC tag tapes and relevant standards are examined. Market research is conducted in the area of available NFC access control solutions. Details about 2 system solutions and 3 standalone NFC readers are researched and parameters compared. Information about the design of NFC readers and NFC tag is summarized and suitable parameters of the components based on market research discussed.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNFCen
dc.subjectRFIDen
dc.subjectpřístupový systémen
dc.subjectautentizceen
dc.subjectmodul bezpéčného přítupuen
dc.subjectNFCcs
dc.subjectRFIDcs
dc.subjectaccess control systemcs
dc.subjectmicrocontrllercs
dc.subjectauthenticationcs
dc.subjectsecure access modulecs
dc.titleSystém logování příchodů pomocí NFCen
dc.title.alternativeNFC reader with supervisory communicationcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-25cs
dcterms.modified2020-06-25-13:23:40cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid126922en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.26 08:57:57en
sync.item.modts2020.06.26 08:14:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBaštán, Ondřejen
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (předseda) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy nepřítomného oponenta a členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAutomatizační a měřicí technikacs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record