Show simple item record

Electromechanical door lock with biometric reader and NFC

dc.contributor.advisorBenešl, Tomášcs
dc.contributor.authorTkadlec, Prokopcs
dc.date.accessioned2020-06-26T06:57:57Z
dc.date.available2020-06-26T06:57:57Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationTKADLEC, P. Elektromechanický zámek dveří s biometrickou čtečkou a NFC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126924cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190621
dc.description.abstractCílem této práce je sestavení prototypu elektromechanického zámku, který bude ovládán za pomocí biometrické složky a NFC. V bakalářské práci jsou představeny a popsány jednotlivé součásti celého prototypu. V další části je ukázán návrh softwarového a hardwarového řešení problému a jeho implementace do připravené fyzické konfigurace. Vytvořený prototyp umožňuje autentizaci uložených otisků prstů a karet, které podporují normu ISO/IEC 15693. Zadání a uložení autorizovaných otisků a karet je možné skrze sériovou komunikacics
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to prototype an electromechanical lock, that will be controlled by a biometric reader and NFC. In this bachelor's thesis all the individual components of designed prototype are presented and described. The next chapter presents selected software and hardware solutions and their implementation into the prepared physical configuration. The designed prototype enables the authentication of stored fingerprints and cards that support the ISO/IEC 15693 standard. Insertion and saving of authorized fingerprints and cards is possible via serial communication.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektromechanický zámekcs
dc.subjectBiometrická čtečkacs
dc.subjectNFCcs
dc.subjectzámekcs
dc.subjectESP32cs
dc.subjectEsp-Idfcs
dc.subjectElectromechanical locken
dc.subjectBiometric scanneren
dc.subjectNFCen
dc.subjectlocken
dc.subjectESP32en
dc.subjectEsp-Idfen
dc.titleElektromechanický zámek dveří s biometrickou čtečkou a NFCcs
dc.title.alternativeElectromechanical door lock with biometric reader and NFCen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-25cs
dcterms.modified2020-06-25-15:08:00cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid126924en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.26 08:57:57en
sync.item.modts2020.06.26 08:13:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeFiedler, Petrcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (předseda) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Burian, Ph.D. (člen) Ing. Peter Honec, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil bakalářskou práci s výhradami. Přesto v rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. Odpověděl na dotazy komise týkající se napájení zařízení, principu a zabezpečení biometrického senzoru. Dále také reagoval na připomínky oponenta související se zabezpečením komunikací, bezpečností použité technologie NFC a napájení zařízení v případě montáže.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAutomatizační a měřicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record