Show simple item record

Position Control With Camera

dc.contributor.advisorRichter, Miloslavcs
dc.contributor.authorFicek, Dominikcs
dc.date.accessioned2020-06-26T06:57:58Z
dc.date.available2020-06-26T06:57:58Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationFICEK, D. Navádění pomocí kamery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126972cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190629
dc.description.abstractPráce se zabývá stanovením pozice kamery vzhledem ke stanovenému systému souřadnic. Tento souřadnicový systém je dán polohou definovaných značek v prostoru. Jakožto zpětná vazba pro kontrolu správnosti stanovení pozice je zvoleno navádění kurzoru na monitoru. Cílem práce je navrhnout metody navádění kurzoru pomocí kamery pracující v reálném čase. V práci je popsána základní teorie zpracování obrazu, využití umělé inteligence v oblasti počítačového vidění a problematiky 3D rekonstrukce. Dále je uveden návrh dvou metod pro ovládání kurzoru pomocí jedné kamery. První metoda definuje pevný souřadnicový systém a pohybem kamery je realizováno navádění kurzoru. Druhá metoda pracuje s pohyblivým souřadnicovým systémem a pevně umístěnou kamerou. V práci je dále popsán proces realizace navržených metod, jejich zhodnocení a porovnání.cs
dc.description.abstractThesis focuses on camera’s pose estimation in set world coordinate system. This coordinate system is defined by position of predefined marks. Cursor control is selected as a pose estimation feedback. Aim of this thesis is designing real time cursor control with camera methods. In theoretical part of this thesis is dedicated to explanation of basic theory of image processing, artificial intelligence in computer vision and 3D reconstruction. Following theoretical chapter is a chapter dedicated to the design of two position control with camera methods. First method defines fixed coordinate system and cursor is controlled by camera’s movement. Second method utilizes fixed camera and movable coordinate system. Further chapters are dedicated to realization of designed methods, their evaluation and comparison.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpočítačové viděnícs
dc.subjectzpracování obrazucs
dc.subjectkonvoluční neuronové sítěcs
dc.subjectVGG19cs
dc.subjectobjektový detektorcs
dc.subjectYOLOv3cs
dc.subjectperspektiva z n bodůcs
dc.subject3D rekonstrukcecs
dc.subjectcomputer visionen
dc.subjectimage processingen
dc.subjectconvolutional neural networksen
dc.subjectVGG19en
dc.subjectobject detectoren
dc.subjectYOLOv3en
dc.subjectperspective from n pointsen
dc.subject3D reconstructionen
dc.titleNavádění pomocí kamerycs
dc.title.alternativePosition Control With Cameraen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-25cs
dcterms.modified2020-06-25-09:52:50cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid126972en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.26 08:57:58en
sync.item.modts2020.06.26 08:14:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHonec, Petercs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (předseda) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy nepřítomného oponenta a členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAutomatizační a měřicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record