Show simple item record

Promotion of Telecommunication Companies and Their Products and Services - Discourse Analysis

dc.contributor.advisorRujbrová, Šárkaen
dc.contributor.authorKrška, Daviden
dc.date.accessioned2020-06-26T06:58:00Z
dc.date.available2020-06-26T06:58:00Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKRŠKA, D. Propagace telekomunikačních firem a jejich výrobků a služeb - diskurzní analýza [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other127153cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190644
dc.description.abstractV práci je rozebrána diskursní analýza reklam telekomunikačních společností. Teoretická část se věnuje diskurzní analýze, popisu použitých pojmů, vlastní definici reklamy a metodologii samotné analýzy. V praktické části jsou uvedeny jednotlivé příklady konkrétních reklam v anglickém jazyce. Analýza se věnuje propojení textů reklam pro dané kulturní prostředí, vizuálním vlastnostem a očekávanými příjemci jednotlivých reklam.en
dc.description.abstractThe thesis deals with discourse analysis of advertisements produced by telecommunication companies. The theoretical part of the thesis describes the terms, methodology, the definition of advertising and the discourse analysis itself. In the practical part, advertisements from English-speaking countries are used as examples to analyze. The analysis will cover connections of texts with cultural background, visual features, and expected audience.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIntertextualitaen
dc.subjectvizuální vlastnostien
dc.subjectzpůsob upoutání pozornostien
dc.subjectpresupoziceen
dc.subjectpřesvědčiten
dc.subjectIntertextualitycs
dc.subjectvisual featurescs
dc.subjectattention-seeking devicecs
dc.subjectpresuppositioncs
dc.subjectpersuadecs
dc.titlePropagace telekomunikačních firem a jejich výrobků a služeb - diskurzní analýzaen
dc.title.alternativePromotion of Telecommunication Companies and Their Products and Services - Discourse Analysiscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-25cs
dcterms.modified2020-06-25-15:25:04cs
thesis.disciplineAngličtina v elektrotechnice a informaticecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazykůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid127153en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.26 08:58:00en
sync.item.modts2020.06.26 08:12:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHaupt, Jaromíren
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Pavel Sedláček (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen) Mgr. Bc. Dagmar Šťastná (člen)cs
but.defenceStudent přednesl relativně zmatenou obhajobu své BP. A zodpověděl otázky oponenta: Jakým způsobem souvisí s materiály a rozbory výraz "information superhighway"? Jaký typ nedodržování maxim Griceova kooperativního principu se ve zkoumaném materiálu (i obecně v reklamě) jeví jako nejčastější?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAngličtina v elektrotechnice a informaticecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record