Show simple item record

Control of storage function of the reservoir

dc.contributor.advisorKozel, Tomášcs
dc.contributor.authorHon, Matějcs
dc.date.accessioned2020-06-26T06:58:15Z
dc.date.available2020-06-26T06:58:15Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationHON, M. Řízení zásobní funkce nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other128470cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190664
dc.description.abstractDispečerský graf udává množství vypouštěné vody podle aktuálního stavu objemu vody v nádrži. V práci je popsán postup vytváření zonálního dispečerského grafu a jeho simulování na reálném vodním díle Vranov. Pomocí předpovědí byl model otestován, jak pracuje s možností určení přicházejících přítoků. Metoda dispečerského grafu je řazena mezi deterministické metody řízení. Tyto metody jsou výhodné v jednom výstupu, a tím bývá řídící veličina. Dalšími možnými metodami jsou stochastické metody, které pracují s pravděpodobností a dávají možnost na výběr řízení. Oba typy metod jsou v práci popsány. Pro předpověď průtoků bylo zvoleno použití neuronové sítě fungující na principu zpětného šíření.cs
dc.description.abstractDispatcher graphs state the amount of discharged water according to the current status of a water tank. The thesis describes the technique of creating a zonal dispatcher graph and its simulation on a large open water reservoir Vranov. Using predictions, the model was tested to know how it works with the ability to determine incoming tributaries. The dispatcher graph method is commonly rated among deterministic control methods. These methods are advantageous in one specific output and that is a control variable. Other possible ways are stochastic methods that work with probability and give us the control over the choice of a procedure. Both types of methods are further described in the work. For the suitable prediction of flows, the use of a neural network operating on the principle of reverse propagation was chosen.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVodní nádržcs
dc.subjectzásobní objemcs
dc.subjectdeterministické řízenícs
dc.subjectumělá neuronová síťcs
dc.subjectdispečerský grafcs
dc.subjectpředpovídání průtoku.cs
dc.subjectLarge open water reservoiren
dc.subjectstorage volumeen
dc.subjectdeterministic controlen
dc.subjectartificial neural networken
dc.subjectdispatcher graphen
dc.subjectflow prediction.en
dc.titleŘízení zásobní funkce nádržecs
dc.title.alternativeControl of storage function of the reservoiren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-25-11:41:19cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid128470en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.26 08:58:15en
sync.item.modts2020.06.26 08:16:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMatoušek, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloš Starý, CSc. - předseda, doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. - místopředseda, Ing. Kateřina Suchá - tajemník, Ing. David Duchan, Ph.D. - člen, Ing. Ivana Kameníčková, Ph.D. - člen, Ing. Karel Hrich, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Kozel, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent Matěj Hon úspěšně obhájil svou bakalářskou práci s tématem Řízení zásobní funkce nádrže. Zodpověděl otázky položené oponentem týkající se metod umělé inteligence, délky předpovědi, možnosti využití modelu pro řízení jiných funkcí nádrže. Nezodpověděl doplňující dotaz ohledně umělé inteligence. Zodpověděl doplňující dotaz týkající se použitého snížení průtoku o 10 %.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record