Show simple item record

Evaluation of erosion and runoff conditions in the Fryšávka basin

dc.contributor.advisorSobotková, Veronikacs
dc.contributor.authorŠpaček, Ondřejcs
dc.date.accessioned2020-06-26T06:58:16Z
dc.date.available2020-06-26T06:58:16Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠPAČEK, O. Vyhodnocení erozních a odtokových poměrů v povodí Fryšávky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other128480cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190673
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na rozbor erozních a odtokových poměrů v povodí řeky Fryšávky. Cílem práce je analýza erozního smyvu, identifikace kritických bodů a profilů, určení jejich charakteristik a celkové zhodnocení ohroženosti území. Analýzy byly provedeny podle platných metodik s využitím programů ArcGIS, USLE2D a DesQ-MaxQ. V zájmovém území bylo identifikováno 6 kritických bodů a 31 kritických profilů. U 20 z nich byl proveden výpočet průtoků. Vypočtená data byla doplněna terénním průzkumem a fotodokumentací. Z vyhodnocených dat erozních a odtokových poměrů bylo sestaveno pořadí ohroženosti. V závěru práce jsou doporučena nejohroženější katastrální území k dalším analýzám a návrhům ochranných opatření, která by zmírnila negativní důsledky zjištěných nepříznivých jevů.cs
dc.description.abstractBachelor thesis is focused on the evaluation of the erosion and runoff conditions in the basin of the Fryšávka river. The objective of the thesis is the analysis of the soil loss, identification of critical points and profiles, determination of their characteristics and overall assessment of the vulnerability of cadastral territories. Analyses were carried out according to the applicable methodologies, with the use of programs ArcGIS, USLE2D and DesQ-MaxQ. In the assessed territory has been identified 6 critical points and 31 critical profiles. In twenty of them was carried out the calculation of flow rates. The calculated data was complemented by field research and photo documentation. From the evaluated data of the erosion and runoff conditions was made a ranking of the vulnerability. At the conclusion of the thesis are recommended the most vulnerable cadastral territories for further analyses and design of soil and water conservation measures which would mitigate the negative consequences of the identified unfavourable conditions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFryšávkacs
dc.subjecterozecs
dc.subjectpovrchový odtokcs
dc.subjectkritický bodcs
dc.subjectkritický profilcs
dc.subjectUSLEcs
dc.subjectCNcs
dc.subjectArcGIScs
dc.subjectDesQcs
dc.subjectFryšávkaen
dc.subjecterosionen
dc.subjectsurface runoffen
dc.subjectcritical pointen
dc.subjectcritical profileen
dc.subjectUSLEen
dc.subjectCNen
dc.subjectArcGISen
dc.subjectDesQen
dc.titleVyhodnocení erozních a odtokových poměrů v povodí Fryšávkycs
dc.title.alternativeEvaluation of erosion and runoff conditions in the Fryšávka basinen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-25-11:41:27cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid128480en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.26 08:58:16en
sync.item.modts2020.06.26 08:14:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKulihová, Martinacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. - předseda, doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. - místopředseda, Ing. Věra Horáková - tajemník, Ing. Pavel Menšík, Ph.D. - člen, Ing. Jan Ručka, Ph.D. - člen, Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. - člen, Ing. Michal Kriška, Ph.D. - člen,cs
but.defenceDotazy oponenta - zodpovězeny U kritických profilů bylo zmíněno doporučení ochranných prvků? Jaké? - rozumí dané problematice, plně zodpovězeno Propustky, ochranné prvky v rámci bleskových povodní - zodpovězeno správně Srážkoměrná stanice, data o srážkách - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record