Show simple item record

Reaction time analysis on the basis of measurements in regular road traffic

dc.contributor.advisorBelák, Michalcs
dc.contributor.authorBilík, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-06-26T07:59:19Z
dc.date.available2020-06-26T07:59:19Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBILÍK, T. Analýza reakčních dob na základě měření v reálném silničním provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other120251cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190681
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá reakční dobou řidičů v podmínkách reálného silničního provozu. V rámci analýzy současného stavu poznání je uveden rozbor problematiky reakčních dob, zejména se jedná o různé definování pojmu reakční doba, členění na jednotlivé fáze, vymezení vybraných metod měření a poznatků z prací jiných autorů. Na základě analýzy současného stavu byl autorem této práce navržen a realizován experiment za účelem zjištění reakčních dob řidičů při různých dopravních situacích v podmínkách běžného silničního provozu. Data získána v průběhu experimentu byla vyhodnocena na základě různých dopravních situací a různých časových odstupů.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with driver’s reaction time in regular road traffic. The theoretical part of this work focuses on reaction time, such as various definitions, structuring of reaction time, methods of measuring or publications made by other authors. The practical part of this diploma thesis includes proposal and realization of experiment, based on analysis of the current state by the author of this diploma thesis, which focuses on driver’s reaction time in regular road traffic (various traffic situations). At the end, the practical part presents the results evaluation based on various traffic situations or headway.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectReakční dobacs
dc.subjectčasový odstupcs
dc.subjecteyetrackingcs
dc.subjectjízdní zkouškacs
dc.subjectběžný silniční provozcs
dc.subjectReaction timeen
dc.subjectheadwayen
dc.subjecteyetrackingen
dc.subjectdriving studyen
dc.subjectreal road trafficen
dc.titleAnalýza reakčních dob na základě měření v reálném silničním provozucs
dc.title.alternativeReaction time analysis on the basis of measurements in regular road trafficen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-25cs
dcterms.modified2020-06-25-16:36:06cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidelcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120251en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.26 09:59:18en
sync.item.modts2020.06.26 08:13:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBucsuházy, Kateřinacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen)cs
but.defenceNa otázky komise odpověděl …. Zodpověděl otázky oponenta i vedoucího závěrečné práce. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci obhájil. Studentovi byly k diplomové práci položeny následující otázky: Dopravní nehoda, kdy v noci za deště došlo k dopravní nehodě. Jak budete interpretovat, jestli řidič srazil chodce a tvrdil, že jej viděl až před vozidlem. Jak rozdělit od kdy jej vnímal, či nevnímal podle různých autorů. Jak nejlépe definovat reakční doby a jak to řešit pro znaleckou praxi? Vaše měření byla realizována pouze za denní doby? Myslíte, že lze metodicky toto měření provádět i v noci? Co je průměrná hodnota časového odstupu? Jak jste ji zjišťoval? Měli řidiči nějaké instrukce, jaké odstupy udržovat? Vypozoroval jste nějaký vztah mezi náhodností reakčního podnětu a délkou reakce?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programExpertní inženýrství v dopravěcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record