Show simple item record

Technical and economic comparison of usability of different types of cements

dc.contributor.advisorHela, Rudolfsk
dc.contributor.authorKováč, Michalsk
dc.date.accessioned2020-06-27T06:57:01Z
dc.date.available2020-06-27T06:57:01Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKOVÁČ, M. Technické a ekonomické porovnání využitelnosti různých typů cementů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other128512cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190760
dc.description.abstractBakalárska práca sa zaoberá porovnávaním vlastností rôznych typov cementov. Teoretická časť je venovaná rozdeleniu cementov, ich zloženiu a výrobe. V praktickej časti sa zisťujú a porovnávajú rôzne vlastnosti cementov. Ďalej sa vytvoria receptúry betónov, ktoré sa taktiež namiešajú a aj skúšajú. Na záver sú navrhnuté oblasti použitia skúšaných cementov a ekonomické zhodnotenie betónu na 1 m3 zmesi.sk
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with comparison of properties of different types of cements. The theoretical part is devoted to the distribution of cements, their composition and production. Various properties of cements are detected and compared in the practical part. Furthermore, concrete formulas are created which are also mixed and tested. Finally, the proposed area for the test cements and economic evaluation per 1 m3 of concrete mix.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBetónsk
dc.subjectcementsk
dc.subjectprímessk
dc.subjecttroskask
dc.subjectpevnosťsk
dc.subjectmerný povrchsk
dc.subjectConcreteen
dc.subjectcementen
dc.subjectadmixtureen
dc.subjectslagen
dc.subjectstrengthen
dc.subjectspecific surface areaen
dc.titleTechnické a ekonomické porovnání využitelnosti různých typů cementůsk
dc.title.alternativeTechnical and economic comparison of usability of different types of cementsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-26-13:52:04cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid128512en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.27 08:57:01en
sync.item.modts2020.06.27 08:14:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŤažký, Tomášsk
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. Jiří Lerch - předseda, Doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc., LL.M. - místopředseda, Ing. Klára Křížová, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. - člen, doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D. - člen, Ing. Adam Hubáček, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen, doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. - člen,cs
but.defenceprof. R. Hela - Jaké je množství vyprodukovaného CO2 v porovnání portlandského a směsného cementu? Ing. T. Ťažký - Ekonomické zhodnocení vyrobených betonů, z jakých hodnot cen se vycházelo? - Jak by se měnily receptury betonů z pohledu agresivních prostředí a pevnostních tříd? - Jakým způsobem by se navrhla receptura betonu pro masivní konstrukce? - Návrh receptur betonů s ohledem na čerpatelnost? Ing. J. Lerch - Jakým způsobem dojde ke snížení CO2 u směsného cementu? - Teplota přeměna Alfa křemene na Beta křemen? - Jaké je procentuální zastoupení strusky u CEM III/A? Otázky oponentů a členů komise byly dostatečně zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record