Show simple item record

Bio-based adhesives for wood structures

dc.contributor.advisorVaněrek, Jansk
dc.contributor.authorLaciková, Petrask
dc.date.accessioned2020-06-27T06:57:01Z
dc.date.available2020-06-27T06:57:01Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationLACIKOVÁ, P. Lepidla na přírodní bázi určené pro dřevěné prvky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other128513cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190761
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá lepidlami určených pre drevené konštrukcie. Je zameraná na lepidlá s nulovou či minimálnou emisiou formaldehydu, jeho nahradením látkami ekologickejšími na báze tanínov a lignínov. Práca obsahuje charakteristiku najčastejšie využívaných drevených konštrukčných prvkov, poznatky o tradičných lepidlách a rešeršné rozbory doposiaľ vyvíjajúcich sa „green“ lepidiel. Teoreticky stanovuje výber najvhodnejšieho typu plniva ovplyvňujúceho vlastnosti lepidla na základe prevedeného optimalizačného procesu.sk
dc.description.abstractThis thesis deals with adhesives designed for wooden structures. It focuses on adhesives with zero or minimal emission of formaldehyde, its replacement by more environmentally friendly substances based on tannins and lignins. The study is concerned with the characteristics of the most frequently used wooden structural elements, knowledge about traditional adhesives and research analysis of the so far developing "green" adhesives. Theoretically, it determines the selection of the most suitable type of filler influencing the properties of the adhesive based on the performed optimization process.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLepený drevený sortiment. Tradičné lepidlá. Lepidlá na prírodnej báze. Plnivásk
dc.subjectGlued wooden assortment. Traditional adhesives. Natural-based adhesives. Fillers.en
dc.titleLepidla na přírodní bázi určené pro dřevěné prvkysk
dc.title.alternativeBio-based adhesives for wood structuresen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-26-13:52:04cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid128513en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.27 08:57:01en
sync.item.modts2020.06.27 08:16:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeRovnaník, Pavelsk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. Oldřich Pavelka - předseda, Ing. Jiří Kopecký - místopředseda, Ing. Šárka Keprdová, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - člen, doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. - člen, doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D. - člen, Ing. Martin Sedlmajer, Ph.D. - člen,cs
but.defencePřipomínky v posudku oponenta byly vysvětleny ke spokojenosti členů komise. Ing. Oldřich Pavelka - Jak budete v práci pokračovat dále při studiu, jestli budete? A/1 – Studentka výborně reagovala a zaujímala svoje stanovisko ke všem připomínkám k předložené BP od oponenta i členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record