Show simple item record

Reinforced concrete structure of a multifunction building

dc.contributor.advisorŠulák, Pavelcs
dc.contributor.authorBorovec, Michaelcs
dc.date.accessioned2020-06-27T06:57:05Z
dc.date.available2020-06-27T06:57:05Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBOROVEC, M. Železobetonová nosná konstrukce polyfunkční budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other128550cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190793
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá stavbou polyfunkčního domu o čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlaží. V podzemním podlaží budou umístěny skladovací kóje pro byty a obchody, v prvním nadzemním patře obchody a ve zbývajících nadzemních podlažích bytové jednotky. Prvky určené k výpočtu jsou stropní deska, sloup a schodiště. Stropní deska je řešena jako železobetonový lokálně podepřená sloupy, vyztužená v obou směrech. Pro výpočet vnitřních sil byl použit program SCIA Engineer 19.1. Pro ověření správnosti výsledku byly použity ruční výpočty. Součástí práce jsou výkresy vyztužení desky, schodiště a sloupu. Konstrukce jsou navrženy a posouzeny dle ČSN EN 1992-1-1.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the construction of a multifunctional building on four floors and one basement. In the basement will be located the warehouses, on the ground floor will be located offices and on the second, third and fourth floor will be located flats. The ceiling slab of the firts floor, staircase and column is designed. The ceiling slab is designed as reinforced concrete locally supported by columns, reinforced in both directions. Program SCIA Engineer 19.1 is used to calculate the internal forces. To varify the accuracy of the results is used manual calculation. The work includes drawings of the slab, staircase and column reinforcement. The bulding is designed according to ČSN EN 1992-1 1.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPolyfunkční důmcs
dc.subjectlokálně podepřená stropní deskacs
dc.subjectsloupcs
dc.subjectschodištěcs
dc.subjectSCIA Engineercs
dc.subjectzatíženícs
dc.subjectzatěžovací stavycs
dc.subjectohybové momentycs
dc.subjectdimenzovánícs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectvýztužcs
dc.subjectmezní stav únosnostics
dc.subjectmezní stav použitelnostics
dc.subjectprůhybcs
dc.subjectvýkresová dokumentace.cs
dc.subjectMultifunctional buildingen
dc.subjectlocally supported reinforced slaben
dc.subjectcolumnen
dc.subjectstaircaseen
dc.subjectSCIA Engineeren
dc.subjectload casesen
dc.subjectbending momenten
dc.subjectdesing of reinforcementen
dc.subjectconcreteen
dc.subjectreinforcementen
dc.subjectultimate limit stateen
dc.subjectultimate and serviceability limit stateen
dc.subjectdeflectionen
dc.subjectdrawing documentation.en
dc.titleŽelezobetonová nosná konstrukce polyfunkční budovycs
dc.title.alternativeReinforced concrete structure of a multifunction buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-25cs
dcterms.modified2020-06-26-17:47:59cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid128550en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.27 08:57:05en
sync.item.modts2020.06.27 08:22:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŠvaříčková, Ivanacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. - předseda, Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. - místopředseda, Ing. Vojtěch Kostiha, Ph.D. - tajemník, Ing. Ondřej Šimek - tajemník, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - člen, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člen, Ing. Vojtěch Kostiha, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent představil svoji bakalářskou práci před komici formou prezentace a následně reagoval na dotazy či připomínky oponenta práce. Otázky: Pří návrhu výztuže na protlačení stropní desky byly posuzovány kromě sloupů o rohy a konce stěn? - student odpověděl. Jakým způsobem bude technologicky provedeno podepření schodišťové desky v názaznosti na stropní desku, resp. podestu? Je možné toto zajistit i jiným způsobem? - student odpověděl. Na jaké účinky vnitřních sil byla posouzena schodišťová deska? - student odpověděl částečně. Pojem průměrování dimenzačních momentů znamenalo jakou úpravu? - student odpověděl. Byl při výpočtu průhybu ověřovám vznik trhlin? - student odpověděl. Bylo by možné při uvážené dispozici uvážit výhodnější statické schéme schodiště? - student odpověděl částečně. Jakým způsobem bylo postupováno při návrhu výztuže na protlačení? - student odpověděl částečně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record