Show simple item record

Reinforced concrete structure for grain hopper

dc.contributor.advisorStrnad, Jiřícs
dc.contributor.authorJakubcová, Hanacs
dc.date.accessioned2020-06-27T06:57:07Z
dc.date.available2020-06-27T06:57:07Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationJAKUBCOVÁ, H. Železobetonová konstrukce pro násypku na obilí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other128562cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190805
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem železobetonové konstrukce pro násypku na obílí. Konstrukce je umístěna z větší části v zemi a je jednou stěnou opřena o podzemní stěnu mlýna. Stěny jsou propojeny otvorem pro osazení potrubí, kterým je dopravováno obilí do mlýna. Dimenzovány jsou stěny a dno konstrukce. Stanovení velikosti vnitřních sil je zpracováno v programu Scia Engineer 18.1, kde je zadáno podloží pomocí modulu Soilin. Pro kontrolu je proveden ruční výpočet na zjednodušeném modelu jedné stěny.cs
dc.description.abstractThe subject of this bachaleor‘s thesis is a design and structural assessment of reinforced concrete structure for grain hopper. The structure is located for most part in the ground and is supported by one wall against the underground wall of the mill. Walls are connected by a hole for the pipe, which is using for transport grain to the mill. Designing are walls and bottom of the structure. Calculation of load effect was made in SCIA Engineer 18.1, where is made a subsoil using module Soilin. For check the calculation is make by hand calculation on calculation model of one wall.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstěnacs
dc.subjectdnocs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectvýztužcs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectSoilincs
dc.subjectvyplavánícs
dc.subjectpodzemnícs
dc.subjectinterakční diagramcs
dc.subjecttrhlinycs
dc.subjectnásypkacs
dc.subjectwallen
dc.subjectbottomen
dc.subjectreinforced concreteen
dc.subjectreinforcementen
dc.subjectconcreteen
dc.subjectSoilinen
dc.subjectfloatingen
dc.subjectundergrounden
dc.subjectinteraction diagramen
dc.subjectcrackmen
dc.subjecthopperen
dc.titleŽelezobetonová konstrukce pro násypku na obilícs
dc.title.alternativeReinforced concrete structure for grain hopperen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-26cs
dcterms.modified2020-06-26-17:52:46cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid128562en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.27 08:57:07en
sync.item.modts2020.06.27 08:18:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŠulák, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. - předseda, Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ondřej Januš - tajemník, Ing. Juraj Lagiň - tajemník, Ing. František Girgle, Ph.D. - člen, Ing. Dorde Čairović - člen, Ing. Ondřej Januš - člen,cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce před komisí formou prezentace a následně reagovala na otázky oponenta. Dotazy k bakalářské práci: Ing. Girgle: Existuje ještě nějaký jiný vliv než rozdílné časy betonáže stěn a desky, který by měl vliv na vznik trhlin v betonu? -studentka odpověděla Ing. Girgle: Jaký je význam spon v základové desce? -studentka odpověděla Ing. Girgle: Jakou funkci plní hydroizolace mezi podkladním betonem a deskou? -studentka odpověděla Ing. Šimůnek: Proč máte vyspádovanou základovou spáru? -studentka odpověděla Ing. Girgle: Řešíte spáru/styk mezi novou a stávající konstrukcí? -studentka odpověděla doc. Laníková: Použila jste vztah pro stanovení požadované ohybové výztuže i při kombinaci zatížení normálovou silou a momentu? Má toto nějaké úskalí? -studentka odpovědělacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record