Show simple item record

Technological study of the construction of a house with medical care

dc.contributor.advisorDiaz, Yvettacs
dc.contributor.authorVoves, Martincs
dc.date.accessioned2020-06-27T06:57:23Z
dc.date.available2020-06-27T06:57:23Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationVOVES, M. Technologická studie výstavby domu s lékařskou péčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other128653cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190896
dc.description.abstractBakalářská práce řeší studii výstavby domu s lékařskou péčí realizovaného v proluce mezi stávající řadovou zástavbou v ulici Václavské v Jindřichově Hradci. Studie se zabývá realizací hlavních technologických etap během výstavby. Hlavní část je věnovaná technologickému předpisu zastřešení objektu sedlovou a plochou střechou, časovým a finančním plánem pro konstrukci zastřešení a výkazem výměr, zařízením staveniště pro omezené prostorové možnosti. Obšírněji se studie zabývá technologickou studií hlavních stavebních etap, technickou zprávou, základní koncepcí staveništního provozu, technologickým předpisem pro zastřešení, souhrnnou a technickou zprávou, strojní sestavou pro konstrukci zastřešení, kontrolním a zkušebním plánem.cs
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is a study which designs a construction of a house with medical care implemented in a gap site between the existing terraced houses in Václavské Street in Jindřichův Hradec. The study deals with the implementation of the main technological stages during the construction. The main part is focused on a technological note of the roofing of the building with a gable and a flat roof, a time and financial plan for the construction of the roofing, a report of the area and equipment of the site for limited space possibilities. Finally the study is concerned about technological study of main building stages, engineering report, basic conception of construction site, technological note for roofing, summary and engineering report, machine assembly for roofing and lastly control and testing plan.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectstavebně technologická studiecs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectkonstrukce zastřešenícs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectbezpečnost a ochrana zdraví při prácics
dc.subjecttechnical reporten
dc.subjecttime scheduleen
dc.subjectbuilding technology studyen
dc.subjectcontrol and test planen
dc.subjectmachine seten
dc.subjecttechnological regulationen
dc.subjectsite equipmenten
dc.subjectroofing designen
dc.subjectbudgeten
dc.subjecthealth and safety at worken
dc.titleTechnologická studie výstavby domu s lékařskou péčícs
dc.title.alternativeTechnological study of the construction of a house with medical careen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-06-26-14:04:16cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid128653en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.27 08:57:22en
sync.item.modts2020.06.27 08:15:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeNovotný, Michalcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jozef Gašparík, Ph.D. - předseda, Ing. Mgr. Jiří Šlanhof, Ph.D. - místopředseda, Ing. Aleš Průcha - tajemník, Ing. Jan Jílek - tajemník, Ing. Barbora Kovářová, Ph.D. - člen, Ing. Radka Kantová, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen, Ing. Rostislav Doubek - člen,cs
but.defenceStudent Martin Voves představil objekt své bakalářské práce včetně jeho umístění. Podrobně představil technologii založení a hydroizolace objektu. Dále student představil časový a finanční plán stavby. Podrobně popsal technologii zastřešení objektucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record