Show simple item record

Determination of the Amount of Indemnity for a Wooden House

dc.contributor.advisorČech, Josefcs
dc.contributor.authorVálková, Dagmarcs
dc.date.accessioned2020-06-27T06:57:59Z
dc.date.available2020-06-27T06:57:59Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationVÁLKOVÁ, D. Stanovení výše pojistného plnění u dřevostavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other120285cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190957
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je stanovení pojistného plnění po vichřici na nemovité věci. První teoretická část je zaměřená na definice základních pojmů z oblasti nemovitých věcí a pojišťovnictví. Druhá část je praktická, zde se zabývá oceněním posuzované stavby nákladovou metodou, zajištěním potřebných nákladů na opravu. Následně stanovením výše pojistné hodnoty nemovité věci.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis is to determine the insurance indemnity after a storm on real estate. The first theoretical part is focused on definitions of basic terms in the field of real estate and insurance. The second part is practical, which deals with the valuation of the assessed construction cost method, ensuring the necessary costs for repair. Subsequently, the amount of the insured property value is determined.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNemovitá věccs
dc.subjectcenacs
dc.subjectnákladová metoda oceněnícs
dc.subjectvýše pojistného plněnícs
dc.subjectpojistná smlouvacs
dc.subjectReal estateen
dc.subjectpriceen
dc.subjectcost method of valuationen
dc.subjectthe amount of indemnityen
dc.subjectinsurance contracten
dc.titleStanovení výše pojistného plnění u dřevostavbycs
dc.title.alternativeDetermination of the Amount of Indemnity for a Wooden Houseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-26cs
dcterms.modified2020-06-26-14:47:36cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120285en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.27 08:57:59en
sync.item.modts2020.06.27 08:15:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHakl, Filipcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Stanovení výše pojistného plnění u dřevostavby. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala dobře. Na otázky komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky odpověděla správně a jasně. prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. položil otázku: Použítí původního materiálu při obnově. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRealitní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record