Show simple item record

Influence of Non-Material Factors on the Price of Residential Buildings in a Selected Brno-venkov Location

dc.contributor.advisorKliment, Danielcs
dc.contributor.authorMacko, Petercs
dc.date.accessioned2020-06-27T06:57:59Z
dc.date.available2020-06-27T06:57:59Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationMACKO, P. Vliv nemateriálových faktorů na cenu rezidenčních staveb ve vybrané lokalitě Brno-venkov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other120322cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190961
dc.description.abstractPredmetom diplomovej práce Vliv nemateriálových faktorů na cenu rezidenčních staveb ve vybrané lokalitě Brno-venkov je ocenenie rodinného domu v troch rozličných lokalitách v okrese Brno-venkov. Ocenenie vybraného rodinného domu je vykonané porovnávacím prístupom pomocou metódy priameho porovnania. Medzi zvolené lokality patrí obvod obce s rozšírenou pôsobnosťou Rosice, obvod obce s rozšírenou pôsobosťou Šlapanice a obvod obce s rozšírenou pôsobnosťou Židlochovice. Cieľom práce je tiež porovnať vplyv nemateriálových faktorov na cenu rodinných domov vo vybranej lokalite. Jednotlivé vplyvy materiálových aj nemateriálových faktorov na cenu rodinného domu sú obsiahnuté vo zvolených multiplikačných koeficientoch, ktoré upravujú cenu porovnávaných nehnuteľností z vlastných databáz vzhľadom k oceňovanému objektu.cs
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis Influence of non-material factors on the price of residential buildings in a selected Brno-venkov location is the valuation of a specific family house in three different localities in the district of Brno-venkov. The valuation of the chosen family house is performed by a comparative approach using the method of a direct comparison. The selected localities include the district of the municipality with extended powers of Rosice, district of the municipality with extended powers of Šlapanice and the district of the municipality with extended powers of Židlochovice. The aim of the work is also to compare an influence of non-material factors on the price of family houses in the selected locality. The individual effects of material and non-material factors on the price of the family house are contained in selected multiplication coefficients, which adjust the price of the compared properties from their own databases considering to the valued object.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrodinný domcs
dc.subjectcena obvyklács
dc.subjectporovnávací prístupcs
dc.subjectmetóda priameho porovnaniacs
dc.subjectnemateriálové faktorycs
dc.subjectfamily houseen
dc.subjectusual priceen
dc.subjectcomparative approachen
dc.subjectmethod of a direct comparisonen
dc.subjectnon-material factorsen
dc.titleVliv nemateriálových faktorů na cenu rezidenčních staveb ve vybrané lokalitě Brno-venkovcs
dc.title.alternativeInfluence of Non-Material Factors on the Price of Residential Buildings in a Selected Brno-venkov Locationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-26cs
dcterms.modified2020-06-26-14:46:24cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120322en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.27 08:57:59en
sync.item.modts2020.06.27 08:12:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeCupal, Martincs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Vliv nemateriálových faktorů na cenu rezidenčních staveb ve vybrané lokalitě Brno-venkov. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval přiměřeně. Na otázky komise odpověděl. Rovněž na doplňkové otázky odpověděl. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRealitní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record