Show simple item record

Risks management of orders in a non-banking institution

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorKopecká, Janacs
dc.date.accessioned2020-06-30T06:58:23Z
dc.date.available2020-06-30T06:58:23Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKOPECKÁ, J. Rizika řízení průběhu zakázky v nebankovní instituci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other120496cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190975
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky v podniku Provident Financial s.r.o., který je poskytovatelem krátkodobých a střednědobých spotřebitelských úvěrů. Práce je rozdělena do tří části, kdy první část představuje teoretická východiska na základě odborné literatury. Analytická část je zaměřena na představení společnosti, popis průběhu zakázky podnikem a riziky s tímto procesem spojené a analýzou okolí podniku. V poslední části jsou vyobrazeny návrhy na snížení rizik zmíněných v analytické části a navrhnutí nového informačního systému, který je pro podnik důležitý.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the issue of risk management during the contract in Provident Financial company which focuses on short-term and mid-term loans. This thesis is divided into three parts. The first part provides theoretical basis based on professional literature. The analytical part is focused on introduction of the company, description of the course of the contract and risks associated with it and analysis of external environment. Last part shows proposals to minimize the risks mentioned in the analysis and a proposal for new information system, which is important for the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRizikocs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectprůběh zakázkycs
dc.subjectmetoda FMEAcs
dc.subjectmetoda PERTcs
dc.subjectRisken
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectcourse of contracten
dc.subjectFMEA methoden
dc.subjectPERT methoden
dc.titleRizika řízení průběhu zakázky v nebankovní institucics
dc.title.alternativeRisks management of orders in a non-banking institutionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-29cs
dcterms.modified2020-06-29-17:26:42cs
thesis.disciplineŘízení rizik ekonomických systémůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizikcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120496en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.30 08:58:23en
sync.item.modts2020.06.30 08:13:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKocourková, Janacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Rizika řízení průběhu zakázky v nebankovní instituci. Diplomantka na otázky vedoucího odpověděla. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Komise položila otázky: Zdůvodněte, z jakého důvodu je práce v rozporu se směrnicemi tvorby diplomové práce? (prof. Adamec) Vysvětlete jakým způsobem jste využila výsledky z analýz? (doc. Doskočil) V čem vidíte největší přínos diplomové práce? (dr. Popela) Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programŘízení rizik technických a ekonomických systémůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record