Show simple item record

Valuation of Real Estate for the Needs of Insurance Companies

dc.contributor.advisorDoležalová, Monikacs
dc.contributor.authorŠvedová, Adrianacs
dc.date.accessioned2020-07-01T06:58:13Z
dc.date.available2020-07-01T06:58:13Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationŠVEDOVÁ, A. Ocenění staveb pro potřeby pojišťoven [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other112308cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191009
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá oceněním nemovitých věcí pro potřeby pojišťoven. Nejdříve jsou vymezeny pojmy, které jsou spojeny s oceněním nemovitých věcí a pojišťovnictvím a jsou popsány jednotlivé metody ocenění. Nadále jsou zde formulovány problémy, které souvisejí s cílem této práce. Poté následuje analýza města Břeclav, podrobný popis vybraných nemovitých věcí pro oceňování. Dále následují výpočty ocenění nákladovým způsobem jednotlivých objektů, metodou přímého porovnání bytové jednotky a stanovení minimálních pojistných hodnot od jednotlivých pojišťoven a tyto poznatky jsou následně porovnány. V závěrečné části je uvedeno shrnutí a porovnání výsledků.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the valuation of real estate for the needs of insurance companies. First the terms that are associated with the valuation of real estate and insurance are defined and the individual valuation methods are described. Problems related to the aim of this work are further formulated here. This is followed by an analysis of the city of Břeclav, a detailed description of selected real estate for valuation. The following are calculations of cost valuation of individual buildings, direct comparison method of the housing unit and determination of minimum insurance values from individual insurance companies and these findings they are then compared. The final part contains a summary and comparison of the results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVěcná hodnotacs
dc.subjectpojistná hodnotacs
dc.subjectnemovitá věccs
dc.subjectměsto Břeclavcs
dc.subjectmetoda.cs
dc.subjectProperty valueen
dc.subjectinsurance valueen
dc.subjectreal estateen
dc.subjectBřeclaven
dc.subjectmethod.en
dc.titleOcenění staveb pro potřeby pojišťovencs
dc.title.alternativeValuation of Real Estate for the Needs of Insurance Companiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-30cs
dcterms.modified2020-06-30-14:36:32cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112308en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.01 08:58:13en
sync.item.modts2020.07.01 08:14:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDuchaň, Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Ocenění staveb pro potřeby pojišťoven. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Komise položila otázky: Mělo vliv opotřebení nemovitosti? Jak se lišilo roční pojistné u jednotlivých pojišťoven? Diplomantka na otázky odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila, obhajoba je hodnocena C.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record