Show simple item record

Algorithms and Methods for Fusion of Matrix Sensors Data during Mapping Inside Building

dc.contributor.advisorHorák, Karelcs
dc.contributor.authorKlečka, Jancs
dc.date.accessioned2020-07-01T06:58:20Z
dc.date.available2020-07-01T06:58:20Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKLEČKA, J. Algoritmy a metody pro fúzi dat maticových snímačů při mapování interiéru budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other120460cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191025
dc.description.abstractDizertace se zabývá metodami pro souběžné zpracování dat z množiny typově odlišných snímačů pro tvorbu virtuální mapy. Koncepčně byl vývoj zaměřen na algoritmy pro tzv. souběžnou lokalizaci a mapování. V rámci teoretického rozboru je problém zkoumán z hlediska pravděpodobnostního přístupu k této problematice. Praktická část práce je zaměřena na nový koncepční přístup označovaný jako částečně kolektivní mapování, jehož aplikace vede k tvorbě mapy ve formě množiny jednoduchých geometrických entit modelujících rozhraní mezi překážkami a volným prostorem.cs
dc.description.abstractThe dissertation is aimed at methods for simultaneous processing of various type sensor data into a virtual map. Conceptually the development was focused on algorithms for simultaneous localization and mapping. In theoretical part has the problem been addressed by the probabilistic approach. The practical part deals with a new approach called as partially collective mapping whose application leads to creation map in form of a set of simple geometrical entities which represents in piecewise manner a border between obstacles and free space.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSLAMcs
dc.subjectsouběžná lokalizace a mapovánícs
dc.subjectmapování interiéru budovcs
dc.subjectčástečně kolektivní mapovánícs
dc.subjectSLAMen
dc.subjectsimultaneous localization and mappingen
dc.subjectmapping of buildings interioren
dc.subjectpartially collective mappingen
dc.titleAlgoritmy a metody pro fúzi dat maticových snímačů při mapování interiéru budovycs
dc.title.alternativeAlgorithms and Methods for Fusion of Matrix Sensors Data during Mapping Inside Buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-15cs
dcterms.modified2020-06-30-07:07:46cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid120460en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.01 08:58:20en
sync.item.modts2020.07.01 08:16:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHlaváč, Václavcs
dc.contributor.refereeŽelezný, Milošcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Pavel Jura, CSc. (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (člen) prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. - oponent (člen) doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. - oponent (člen)cs
but.defencePřínos nebyl zcela explicitně v práci vyjádřen – doktorand ho osvětlil při obhajobě. Jistým nedostatkem byla malá prezentace konkrétních výsledků.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika a komunikační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record