Show simple item record

An Estimation of the Economic Performance of the Firm Using Time Series

dc.contributor.advisorDoubravský, Karelcs
dc.contributor.authorUrban, Karelcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:58:04Z
dc.date.available2019-04-04T04:58:04Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationURBAN, K. Zhodnocení ekonomické výkonnosti podniku pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other30503cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/19107
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je analýza vybraných ekonomických ukazatelů společnosti VIMPEX s.r.o. pomocí statistických metod. Úvodní část práce se zabývá teoretickými poznatky, pomocí nichž dochází k zobrazení současné finanční situace podniku. Závěrečná část práce podává informaci o vyhodnocení statistického rozboru dat a návrhu opatření, která povedou ke zvýšení efektivity podniku.cs
dc.description.abstractSubject of the bachelor’s thesis is an analysis of the selected economic indicators of Vimpex, s.r.o. using statistical methods. The preamble deals with the theoretical background. Thereafter it comes to the picturing of the firm’s current financial situation. Final part of the work shows the results and interpretations of the statistical analysis and gives solutions, which will lead to increase the firm’s efectivity.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectekonomické ukazatelecs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectregresní analýza.cs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjecteconomic indicatorsen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectregression analysis.en
dc.titleZhodnocení ekonomické výkonnosti podniku pomocí časových řadcs
dc.title.alternativeAn Estimation of the Economic Performance of the Firm Using Time Seriesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-24cs
dcterms.modified2010-06-29-13:45:49cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid30503en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:25:52en
sync.item.modts2020.03.31 03:13:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeArdely, Patrikcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record