Show simple item record

Evaluation of different surveying methods for determination of true shape of bridge structure surface

dc.contributor.advisorMachotka, Radovancs
dc.contributor.authorSmetana, Jonášcs
dc.date.accessioned2020-07-10T06:59:27Z
dc.date.available2020-07-10T06:59:27Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSMETANA, J. Zhodnocení vhodnosti různých geodetických metod pro zjištění skutečného tvaru povrchu mostní konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other128990cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191325
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je porovnání různých geodetických metod a zhodnocení využití těchto metod pro daný případ. Mezi tyto geodetické metody patří trigonometrické určování výšek, geometrická nivelace, technologie GNSS a laserové skenování. Daným případem je měření na povrchu monolitické desky mostní konstrukce.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is comparison different geodetic methods and assessment usage of these methods for the case. These geodetic methods includes trigonometrical height determination, geometric levelling, technology GNSS and laser scanning. The case is measurement on surface monolithic plate of bridge construction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTrigonometrické určování výšekcs
dc.subjectgeometrická nivelacecs
dc.subjecttechnologie GNSScs
dc.subjectlaserové skenovánícs
dc.subjectmostcs
dc.subjectporovnánícs
dc.subjectTrigonometrical height determinationen
dc.subjectgeometric levellingen
dc.subjecttechnology GNSSen
dc.subjectlaser scanningen
dc.subjectbridgeen
dc.subjectcomparisonen
dc.titleZhodnocení vhodnosti různých geodetických metod pro zjištění skutečného tvaru povrchu mostní konstrukcecs
dc.title.alternativeEvaluation of different surveying methods for determination of true shape of bridge structure surfaceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-26cs
dcterms.modified2020-07-09-13:51:23cs
thesis.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodéziecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid128990en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.10 08:59:27en
sync.item.modts2020.07.10 08:20:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVondrák, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D. - předseda, Mgr. Jan Šafařík, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Ježek - tajemník, Ing. Bronislav Lapčík - člen, Ing. Markéta Pospíšilová - člen, Ing. Milan Jelínek - člen, Ing. Josef Žižka - člen, Ing. Jiří Ježek - člen,cs
but.defenceStudent přednesl obhajobu své bakalářské práce a odpověděl na dotazy oponenta. Ing. Žižka : Dotaz na výběr metody dle rychlosti, ekonomiky. Ing. Lapčík : Dotaz k vhodnému výběru přístroje.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programGeodézie a kartografiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record