Recent Submissions

 • Simulace správy informační bezpečnosti ve fakultním prostředí 

  Hložanka, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá simulací správy informační bezpečnosti ve fakultním prostředí. Práce je rozdělena na tři části. Teoretická část je zaměřena na popis aktiv, které by se mohly vyskytovat ve fakultní síti, ...
 • Porovnání výuky informační a kybernetické bezpečnosti v České republice a Jižní Koreji s návrhy na zlepšení 

  Šisler, Marcel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení současného stavu výuky informační a kybernetické bezpečnosti v České republice. Tyto návrhy pramení ze srovnání výuky na Vysokém učení technickém v Brně - Fakultě podnikatelské ...
 • Dopad bezpečnosti IIoT na proaktivní údržbu firemních aktiv 

  Chomyšyn, Maxim
  Tato práce zkoumá možné bezpečnostní rizika spojené s provozem IIoT technologií v průmyslové výrobě. Obsahem tohoto dokumentu je analýza používaných IIoT technologií, jejich účel a metoda implementace do výrobních procesů ...
 • Bezpečnostní GAP analýza ve firemním prostředí 

  Sommer, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá úrovní bezpečnosti informací ve vybraném firemním prostředí. Pro tento účel bude vypracována bezpečnostní GAP analýza, která vychází z doporučené normy ISO/IEC 27002. Na základě provedené analýzy ...
 • Návrh bezpečnostních opatření v souladu s ISMS pro zdravotnické zařízení 

  Valášková, Martina
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom bezpečnostných opatrení, ktoré sú v súlade so systémom riadenia informačnej bezpečnosti a keďže sa jedná o zdravotnícke zariadenie, rovnako aj s normami platnými pre prvok kritickej ...
 • ICT ve strategickém řízení podniků 

  Glesner, Ladislav
  Obsahem této diplomové práce je návrh konkurenceschopné business strategie s podporou ICT pro nový koncept kavárny. Návrh je podložen analýzou konkurence, obecného a oborového okolí. Samotný návrh je možné rozdělit na dvě ...
 • ICT ve strategickém řízení podniků 

  Hovanová, Tatiana
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom business stratégie a jej podpory pomocou ICT. Stratégia je navrhovaná pre potenciálne novú spoločnosť podnikajúcu na trhu s únikovými hrami. Podkladom pre samotný návrh tvorí analýza ...
 • Základy bezpečnostního povědomí pro žáky základních škol 

  Přibyl, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá vybudováním vzdělávacích modulů, které budou sloužit pro vybudování základního povědomí o bezpečnosti pro děti na základních školách. Teoretická část popisuje základní informace z této oblasti. ...
 • ICT ve strategickém řízení podniků 

  Nováková, Natália
  Predmetom diplomovej práce je navrhnutie využitia ICT pri implementácií business stratégie vo firme M&P optik s.r.o.. Práca skúma kľúčové interné a externé faktory súvisiace s implementáciou business stratégie firmy, hodnotí ...
 • Zavedení standardu ISO 27701 do firmy využitím Gap analýzy 

  Vicen, Šimon
  Tahle práce se zabývá tématem analýzy stavu systému pro implementaci rozšiřujícího standardu ISO 27701: 2019 v konkrétní společnosti. Společnost tímto standardem navazuje na již zavedený standard ISO 27001. V práci je ...
 • Informační a kybernetické hrozby v roce 2019 

  Bača, Jonatán
  Diplomová práca sa zameriava na informačné a kybernetické hrozby v roku 2019. Práca pozostáva z teoretických východísk, ktoré slúžia pre lepšie pochopenie danej problematiky. Následne práca popisuje analýzu súčasného stavu ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Fotta, Michal
  Táto diplomová práca sa venuje problematike posúdenia informačného systému a návrhu zmien vybranej spoločnosti. V práci sú predstavené teoretické podklady potrebné pre vypracovanie analýzy súčasného stavu informačného ...
 • Využití umělé inteligence jako podpory pro rozhodování v podniku 

  Března, Filip Samuel
  Umělá intelligence a s ní související fuzzy logika patří v současnosti mezi velmi populární a rychle se rozšiřující technologická témata. Nachází uplatnění v mnoha oblastech, mezi které spadá i proces predikování budoucích ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Bendová, Kateřina
  Diplomová práce pojednává o využití fuzzy modelu při hodnocení dodavatelů televizí. Tento model slouží k jednoduššímu a rychlejšímu rozhodování o výběru dodavatele konkrétní zakázky. Fuzzy model je vytvořen na základě ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

  Nezbedová, Katarína
  Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením kvality zákazníkov spoločnosti SAP pomocou teórie fuzzy logiky a jej aplikácie. Jadrom práce je vytvorenie modelov vo vývojovom prostredí MATLAB a Microsoft Excel. Taktiež ich ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Janíček, Libor
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku spojenou se zálohováním dat a datovými uložišti. Zabývá se reálnou problematikou zálohování na reálném obecním úřadě. Součástí práce je důsledná analýza současného stavu a návrhy ...
 • Návrh webové aplikace pro analýzu rizik 

  Krýzová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá návrhem webové aplikace pro analyzování rizik, což usnadní provoz systému řízení bezpečnosti informací pracovníkům společnosti. Teoretická část diplomové práce vymezuje cíle práce, metodiky ...
 • Návrh databáze pro drobné chovatele zvířat 

  Záboj, Zdeněk
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh databáze pro drobné chovatele, pro které nemá smysl využívat rozsáhlá podniková řešení. V této práci se zaměřím na analýzu potřeb těchto subjektů a na návrh databáze, která tyto ...
 • Návrh projektu vývoje a zavedení aplikace pro plánování a řízení lidských zdrojů 

  Novák, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu na vývoj a zavedení aplikace, která bude zaměřena na vykazování firemního IT oddělení, jež následně podpoří plánování lidských zdrojů. Práce obsahuje analýzu konkrétní společnosti, ...
 • Vytvoření monitorovacího řešení pro optimalizaci správy BI projektu 

  Böhmer, Richard
  Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou správy BI projektov v spoločnosti Intelligent Technologies s.r.o., ktorá je v Českej Republike jedným z popredných dodávateľov riešení v oblasti Business Intelligence a Data ...

View more