Show simple item record

Valuation of the Firm by Using Income Capitalization Approach

dc.contributor.advisorKaras, Michalcs
dc.contributor.authorDvořák, Davidcs
dc.date.accessioned2020-07-10T08:04:51Z
dc.date.available2020-07-10T08:04:51Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationDVOŘÁK, D. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other100404cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191332
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá ohodnocením společnosti XY s. r. o. Pro stanovení hodnoty společnosti byly využity výnosové metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V úvodu práce jsou vymezeny teoretické předpoklady a postup ohodnocení podniku. Praktická část obsahuje strategickou, finanční analýzu podniku, analýzu a prognózu generátorů hodnoty a sestavení finančního plánu. V závěru práce jsou aplikovány konkrétní oceňovací metody a uveden výrok o hodnotě společnosti k 31.12.2018.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the estimation of the value of company XY s. r. o. The income capitalisation approach of discounted cash flow and conomic value added were used for the estimation of the value of the company. There are stated theoretical assumptions and the process of estimation of the value of company in the introduction of the work. The practical part consists of strategic, financial analysis, analysis and prognosis of value generators and the compilation of the financial plan. At the end of the work the particular valuation methods are applied and in the conclusion there is reported the statement of value of the company at 31.12.2018.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVýkonnostcs
dc.subjecthodnota společnostics
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectoceňovánícs
dc.subjectvýnosové metody oceněnícs
dc.subjectPerformanceen
dc.subjectvalue of companyen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectvaluationen
dc.subjectincome capitalisation approachen
dc.titleStanovení hodnoty podniku výnosovou metodoucs
dc.title.alternativeValuation of the Firm by Using Income Capitalization Approachen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-09cs
dcterms.modified2020-07-09-15:01:44cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100404en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.10 10:04:51en
sync.item.modts2020.07.10 08:17:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKeprda, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno doc. Zich - Vysvětlete, proč považujete závislost na automobilový průmysl za slabou stránku. - nezodpovězeno doc. Zich - Na str. 55 uvádíte ve Vaší analýze neustálé střídání levicových a pravicových názorů. Vyjmenujte konkrétní příklady. - nezodpovězeno doc. Zich - Ve své práci uvádíte, že "Vztahy České republiky s zahraničím jsou relativně normalizované". Vysvětlete jak uvedené myslíte. - zodpovězeno. Ing. Hornungová - Z jakého důvodu jste prováděl ocenění této společnosti? - zodpovězeno Ing. Hornungová - Ve Vaší práci jste uvedl, že společnost k financování provozu využívá kontokorent. Využívá i jiné cizí zdroje? - zodpovězeno. Ing. Ptáček - Pomocí SWOT analýzy jste definoval silné a slabé stránky. Lze je promítnout do ocenění společnosti? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record