Show simple item record

Proposal of Investment Portfolio of Qualified Investors Fund

dc.contributor.advisorRejnuš, Oldřichcs
dc.contributor.authorVáclavík, Lukášcs
dc.date.accessioned2020-07-10T08:04:55Z
dc.date.available2020-07-10T08:04:55Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationVÁCLAVÍK, L. Návrh investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.cs
dc.identifier.other124405cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191347
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá finanční analýzou evropských akciových společností farmaceutického sektoru za účelem rozšíření investičního portfolia oborově zaměřeného fondu kvalifikovaných investorů. Vybrané společnosti jsou podrobeny finanční analýze vybranými poměrovými ukazateli. Na základě těchto dat jsou mezi sebou porovnány metodou mezipodnikového srovnání dle stanovených vah a verifikovány z hlediska jejich možného bankrotu. Za pomoci těchto výstupů je následně formulován vlastní návrh na rozšíření investičního portfolia fondu.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the financial analysis of European joint stock companies in the pharmaceutical sector in order to expand the investment portfolio of a field-oriented fund of qualified investors. Selected companies are subjected to financial analysis by selected ratios. Based on these data, they are compared with each other by the method of intercompany comparison according to specified weights and verified in terms of their possible bankruptcy. With the help of these outputs, a proposal to expand the fund's investment portfolio is subsequently formulated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjectakciecs
dc.subjectfarmaceutický sektorcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfond kvalifikovaných investorůcs
dc.subjectZ-scorecs
dc.subjectinvestmenten
dc.subjectshareen
dc.subjectpharmaceutical sectoren
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfund of qualified investorsen
dc.subjectZ-scoreen
dc.titleNávrh investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorůcs
dc.title.alternativeProposal of Investment Portfolio of Qualified Investors Funden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-09cs
dcterms.modified2020-07-09-15:01:49cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124405en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.10 10:04:55en
sync.item.modts2020.07.10 08:17:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePtáček, Romancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: Zdůvodněte volbu Vašich srovnávacích kritérií použitých při kompraci analyzovaných společností. odpovězeno Otázky oponenta: Jedním z kritérií při výběru vhodné investice byl ukazatel P/E, který u různých emitentů vykazoval velmi rozdílné hodnoty. Musí být nutně varovným signálem prudké zvýšení hodnoty P/E? Čím to mohlo být způsobeno? odpovězeno Ing. Zuzana Křížová, Ph.D Proč není zvolen pro hodnocení žádný bonitní model? odpovězeno Z kolika společností byl proveden výběr a podle čeno byl proveden, podle kterého klíče byly společnosti vybrány? odpovězeno Ing. František Milichovský, Ph.D, MBA, DiS. Výběr společností byl vybrán z jakého zdroje, z které databáze? Podle čeho jste ji volil? odpovězeno Proč jste nevyužil všechny zdroje ze zadání? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMezinárodní ekonomika a obchodcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record