Recent Submissions

 • Výpočetní model a analýza jízdní dynamiky vozidla 

  Mrázek, František
  Bakalářská práce se věnuje vytvoření výpočetního modelu a analýze jízdní dynamiky vozidla v souvislosti s principy a zákony, které úzce souvisí s jízdní dynamikou vozidla. Do modelu použijeme klíčové fyzikální jevy související ...
 • Konstrukce pera s utajeným snímáním behaviorálních vlastností podpisu 

  Müller, Dominik
  Tato práce se zabývá konstrukcí pera pro skryté snímání behaviorálních vlastností podpisu. Navržený systém umožňuje bezdrátové snímání dynamických vlastností podpisu v reálném čase, včetně provedení záznamu. Ke snímání ...
 • Improving Robustness of Neural Networks against Adversarial Examples 

  Gaňo, Martin
  Tato práce pojednává o kontradiktorních útocích na klasifikační modely neuronových sítí. Naším cílem je shrnout a demonstrovat kontradiktorní metody a ukázat, že představují vážný problém v strojovém učení. Důležitým ...
 • Mobilní aplikace pro demonstraci řešení Rubikovy kostky 

  Liptáková, Daša
  Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať mobilnú aplikáciu, ktorá bude slúžiť ako návod na zloženie Rubikovej kocky. Aplikácie je určená pre operačný systém Android. Užívateľ nasníma za pomoci fotoaparátu šesť ...
 • Upgrade robota Trilobot 

  Polášek, Patrik
  Cílem této práce je vytvoření robota pohybujícího se na kolech, propojení komunikace mezi senzory a mikropočítači s pomocí Robotického operačního systému (ROS). Senzory jsou připevněny na plastových uchýtech vytisklých na ...
 • Flexibilní vyvažovač zátěže s využitím jazyka P4 

  Šesták, Jindřich
  V současnosti jsou servery internetových služeb většinou shlukovány do skupin, aby měly dostatečný výkon obsloužit dotazy klientů. Každý tento shluk potřebuje Vyvažovač zátěže, který pro každý dotaz vybere jeden ze serverů, ...
 • Modelování na základně dat z archiválií 

  Wawreczka, Vojtěch
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci, která zpracovává výsledky programu pro tvorbu genealogických modelů ze záznamů matrik a umožňuje uživateli tato data upravovat a vytvářet pomocí nich sociální modely. Aplikace je ...
 • 3D Autoškola 

  Kapoun, Petr
  Práce se zabývá návrhem a implementací simulátoru 3D autoškoly. Po analýze existujících řešení a návrhu simulátoru se práce zabývá problematikou kontroly pravidel silničního provozu a možností jejich implementace v simulátoru. ...
 • Konstrukce efektivních automatů pro rozpoznávání regulárních výrazů v HW 

  Frejlach, Jakub
  Motivací této bakalářské práce je užití rozpoznávání regulárních výrazů v aplikačních doménách, kde je vyžadováno rychlé rozpoznávání jako například v hloubkové kontrole paketů. Během akcelerace jsou regulární výrazy ve ...
 • Webový kanban 

  Furda, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením webové aplikace pro řízení projektů za pomocí agilní metodiky Kanban. Aplikace musí být implementovaná dle požadavků společnosti SEACOMP s.r.o., která ji bude využívat. Teoretická ...
 • Knihovna pro simulaci dynamiky tuhých těles 

  Moravčík, Libor
  Práca predkladá základnú teóriu simulovania dynamiky tuhých telies v počítačových hrách. Praktickým výsledkom práce je knižnica, ktorá názorne implementuje preberané princípy.     Tuhé telesá sú zjednodušené na konvexné ...
 • Systém pro sběr a analýzu kurzů kryptoměn 

  Čaládi, Filip
  Táto bakalárska práca je zameraná na kryptomeny, kryptomenové zmenárne a spôsoby cenotvorby na nich. Cieľom tohoto projektu je zber aktuálnych a historických dát o zmenárenských kurzoch, z dostupných zdrojov, zameraných ...
 • Využití dynamických jazyků pro testování GUI na platformě .NET 

  Formánková, Klára
  Tato práce se zabývá automatizací procesu testování grafického uživatelského rozhraní (GUI), konkrétně tvorbou frameworku pro testování GUI aplikací firmy VF, jehož cílem je ušetřit čas testerům a zaručit rychlejší odhalování ...
 • Webová aplikace pro sestavování menu restaurace 

  Ryšavý, Tomáš
  Cílem práce je značně zjednodušit proces tvorby denních menu vytvářených v restauračních zařízeních. Zvolený problém jsem vyřešil vytvořením webové aplikace SimpleMenu.cz . Aplikace umožňuje pohodlný import seznamu jídel, ...
 • Generování informační grafiky pro živé přenosy 

  Krejčík, Marek
  Cílem práce bylo vytvořit program pro generování statické i dynamické grafiky pro použití v živém vysílání elektronických sportů. Program měl být schopen vytvořit statickou grafiku pro jednotlivé zápasy a také generovat ...
 • Učení separace řečníků pomocí prostorové informace 

  Pavlus, Ján
  Tahle práce pojednává o~možnosti použití prostorových informací pro odhadnutí masek pro cíle, které je uvedeno v~článku \textit{Bootstrapping single-channel source separation via unsupervised spatial clustering on stereo ...
 • Interaktivní generátor syntaxe heterogenních datových struktur 

  Kotraš, Martin
  V dnešní době jsou softwarové systémy často skládány z několika komponent předávající si data různými komunikačními kanály. I přes to, že existuje řada standardizovaných formátů kódování dat, vývojáři stále vytváří své ...
 • Webová služba pro tvorbu informačních stránek k událostem 

  Linka, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou technologií webových aplikací, dostupných vývojových prostředí, aplikačních rámců a v neposlední řadě také návrhem a vývojem webové služby. Tato služba svým uživatelům poskytuje ...
 • Detekce vozidla v obraze 

  Petráš, Adam
  Tato bakalářská práce je zaměřena na detekci vozidel v obraze. V práci je rozebrána metoda detekce vozidel pomocí konvolučních neuronových sítí, jejich struktury a modely. Všechny skripty byly realizovány v programovacím ...
 • Bezpečnostní analýza domácí IoT sítě 

  Čikel, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá problematikou bezpečnosti domácej IoT siete. Zameriava sa na bezpečnostné problémy komerčných IoT zariadení a ich automatizačných systémov. V samotnej práci boli najskôr analýzou zistené konkrétne ...

View more