Now showing items 1-20 of 299

 • Detekce živosti otisku prstu na bezdotykovém zařízení 

  Fořtová, Kateřina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na detekci živosti otisků prstů s využitím bezdotykového senzoru. Shrnuje teoretický úvod do biometrie, zpracování otisků prstů a některé ze současných přístupů pro detekci živosti. ...
 • Cenzura na Internetu 

  Rajecký, Michal
  Cenzúra na internete je fenoménom tejto doby, ktorý výrazne obmedzuje slobodu slova. Cieľom tejto práce bolo zistiť aktuálny stav internetovej cenzúry v Číne. V rámci analýzy som navrhol a implementoval nástroj pre testovanie ...
 • Případová studie srovnávající modelem řízené přístupy k tvorbě softwaru 

  Osadský, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou vývoja softwaru za pomoci rôznych prístupov k návrhu a implementácii softwaru. Hlavným cieľom práce je na základe navrhnutých kritérií porovnať klasický prístup k vývoju ...
 • Časový snímek z obrazu stacionární kamery 

  Ficková, Andrea
  Cieľom tejto práce je navrhnúť systém, ktorý minimalizuje či dokonca eliminuje obmedzenia časozberného videa zaznamenaného stacionárnou kamerou. Zamerala som sa na tri obmedzenia, ktoré som mala možnosť odpozorovať: nepokojné ...
 • Automatické regresní testy pro SW balíčky SDK a CMSIS 

  Svoboda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a popisem implementace automatických regresních testů pro softwarové balíčky SDK a CMSIS s využitím systému pro kontinuální integraci Atlassian Bamboo. Cílem bylo vytvořit sadu testů ...
 • Rozpoznání výrobce a modelu automobilu v obraze 

  Buchta, Martin
  Tato práce se věnuje problematice klasifikace modelu automobilu z obrazu. Popisuje několik metod, jako konvoluční neuronové sítě, metody omezené na přední/zadní pohled a metody využívající 3D CAD modely. Z těchto přístupů ...
 • Syntaktická analýza založená na automatech s hlubokými zásobníky 

  Pločicová, Dominika
  Jazyk je základným prostriedkom komunikácie. Formálne jazyky poskytujú základ pre komunikáciu človeka s počítačom. Cieľom tejto práce je prispieť práve do tejto oblasti a analyzovať možnosť spracovania kontextových prvkov ...
 • Aplikace pro ověřování správnosti dat v modulu SAP HCM 

  Kolb, Jakub
  Cílem bakalářské práce je ukázat problematiku kontroly dat v systému SAP. Jelikož tento systém je rozsáhlý, kontrolovat data ručně je téměř nemožné. V této bakalářské práci tedy popisuji jednotlivé návrhy pro zlepšení ...
 • Rychlá analýza hranic v obraze 

  Kolesár, Matej
  Táto práca sa zameriava na problém detekcie hrán v prirodzených obrazoch pri zachovaní vysokej rýchlosti pre spracovanie obrázku. Najprv sa analyzujú existujúce prístupy a z nich sa extrahujú príslušné informácie. Táto ...
 • Porovnání vlivu algoritmů komprese obrazu otisku prstu na kvalitu porovnávacích algoritmů 

  Varga, Marek
  Táto práca si kladie za cieľ zhodnotiť vplyv rôznych možností kompresie a techník spracovania obrazu pre rôzne typy snímok odtlačkov prstov. Kvalita kompresných metód sa otestuje pomocou rôznych techník porovnávania odtlačkov ...
 • Software pro zachytávání a inteligentní zpracování spamu 

  Chlupová, Silvie
  Tato práce se zabývá tvorbou SMTP honeypotu, který bude připraven pro rychlé nasazení a bude podporovat pokročilé funkce. V práci je popsána teorie SMTP protokolu, POP3 protokolu a IMAP protokolu. Dále je v práci rozebrána ...
 • Řízení přístupu k USB sběrnici 

  Krajči, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá kontrolovaním USB zariadení v operačnom systéme Linux. Hlavným cieľom je vytvorenie aplikácie, ktorá by USB zariadenia analyzovala a na základe ich atribútov rozhodovala o tom, či môžu byť ...
 • Automatická analýza scény v dopravě prostřednictvím zpracování obrazu 

  Válek, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy scény pomocí metod počítačového vidění. Cílem této práce je vytvořit systém schopný automaticky detekovat anomálie nacházející se ve video záznamech. Práce se zabývá systémy pro ...
 • Sledování pohyblivých objektů ve videu 

  Folenta, Ján
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou detekcie, sledovania a počítania vozidiel pohybujúcich v jednotlivých smeroch vo videu. Pre riešenie problému sú využité moderné techniky detekcie a sledovania objektov ...
 • Příprava trénovacích dat pomocí generativních neuronových sítí 

  Ševčík, Pavel
  Cílem této práce byla příprava trénovací datové sady pro detekci dopravních značek pomocí generativních neuronových sítí. V řešení byla použita upravená architektura U-Net a bylo experimentováno s aplikací stylů pomocí ...
 • Informační systém házenkářského klubu 

  Homa, Patrik
  Tato práce se zabývá vytvořením informačního systému pro házenkářský klub. Informační systém je vytvořen jako webová aplikace implementovaná v jazyce PHP s využitím frameworku Laravel. Práce si klade za cíl vytvořit takový ...
 • Interpret Petriho sítí 

  Šajdík, Ondrej
  Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť nástroj schopný interpretovať Objektovo orientované Petriho siete. V teoretickej časti boli preskúmané Petriho siete, jeho jednoduché rozšírenia, Objektovo orientované Petriho siete ...
 • Implementace Grand Central Dispatch v C++ 

  Šalgovič, Marek
  Grand Central Dispatch je systém, ktorý aplikáciám umožňuje optimálne využitie viacjadrových zariadení od firmy Apple. Tento systém je veľkou časťou podporovaný operačným systémom Apple platforiem. Cieľom tejto bakalárskej ...
 • Nasazení a vylepšení nástroje pro zachytávání RDP útoků 

  Snášel, Daniel
  Honeypoty jsou široce používané pro výzkum počítačové bezpečnosti. Cílem honeypotů je pomáhat bezpečnostním výzkumníkům získávat cenné informace o útočnících na síti. Tato práce se zabývá návrhem a vylepšením stávajícího ...
 • Rozšířená realita na Android - potlačení reálných objektů 

  Katrušák, Jaroslav
  Cílem této bakalářské práce je návrh způsobu, jakým lze ve scéně rozšířené reality překrýt vybrané reálné objekty za účelem lepšího zobrazení virtuálních objektů a tento způsob následně implementovat v podobě aplikace pro ...