Now showing items 21-40 of 560

 • Výroba nábojnic velké ráže 

  Doležel, Martin
  V bakalářské práci je uveden návrh technologického postupu výroby nábojnice velké ráže, jejímž polotovarem je kruhový rondel z nelegované oceli DD11. Na základě studijní části a následné technologické části je navrženo ...
 • Návrh ohýbačky na plech 

  Kazda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem ohýbačky na plech, určené do domácích dílen, či běžných řemeslnických provozů. V první části práce se nachází zpracovaný přehled obdobných strojů, které jsou aktuálně ...
 • Návrh optimalizace technologických pracovišť v malém strojírenském podniku 

  Janouškovec, Petr
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací uspořádání technologických pracovišť v malé strojírenské firmě pana Beneše. Pro tuto optimalizaci je využito technologické projektování. Práce obsahuje literární rešerši, která ...
 • Návrh výroby upínacího přípravku 

  Tuza, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou univerzálního upínacího přípravku, který by měl být součástí každé domácí dílny, ale je primárně určený pro vrtací operace. V teoretické části je prezentována rešerše různých druhů ...
 • Teplotní děje při obrábění kovových i nekovových materiálů 

  Čermák, Filip
  Tato bakalářská práce formou experimentální studie zkoumá teplotní děje během obrábění různých materiálů. Zpracování tohoto tématu obsahuje seznámení s obráběcími technologiemi frézování a soustružení, úvod do problematiky ...
 • Návrh výroby náboje kola 

  Šidlák, Filip
  Práce se zabývá návrhem výroby náboje kola pro automobilový průmysl z oceli C45. Po zhodnocení vhodných technologií bylo zvoleno zápustkové kování na mechanickém lise. Na základě rozboru technologičnosti byl upraven tvar ...
 • Technologie ultrazvukového obrábění 

  Chromý, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá podrobným rozborem možností použití ultrazvukové technologie, představením základní teorie fyzikálního principu ultrazvuku a použitím různých nedestruktivních aplikací ultrazvuku ve ...
 • Rozbor trvanlivosti a nákladů monolitních frézovacích a vrtacích nástrojů 

  Kašpar, David
  Bakalářská práce se zabývá trvanlivostí rozdílných typů monolitních vrtacích a frézovacích nástrojů z rychlořezné oceli a slinutého karbidu. Teoretická část se zabývá trvanlivostí, možnými typy opotřebení monolitních ...
 • Návrh výroby pastorku 

  Matsiuk, Oleksandra
  Práce se zabývá návrhem výroby pastorku – menší rotační součásti s ozubením z oceli 14 220. Po provedení analýzy vhodných metod výroby, byla zvolena technologie zápustkového kování na bucharu v jedné dutině. Na základě ...
 • Výroba dílu zpětné klapky 

  Růžička, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá inovací výroby součásti disku zpětné klapky používané u čerpací techniky. Jedná se o součást zhotovenou z plechu o tloušťce 3 mm s jakostí materiálu dle ČSN 11 320. Stávající výroba pomocí ...
 • Lepení PET-G 3D tištěných dílů 

  Maxa, Ondřej
  Tato bakalářská práce řeší problematiku lepení materiálu PET-G, který se využívá pro tisk 3D modelů v 3D tiskárnách. Cílem práce je vybrat a následně otestovat lepidla vhodná pro lepení uvedeného materiálu. Vhodnost ...
 • Produktivní obrábění tvarových ploch 

  Šulcová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou způsobu frézování tvarových ploch. Teoretická část práce obsahuje obecnou charakteristiku CNC frézování, CNC strojů a řezných nástrojů. V následující části experimentálního ověření ...
 • Komparace součásti vyráběné technologií soustružení 

  Palátová, Zuzana
  Bakalářská práce obsahuje návrh nefunkčních součástí a následnou výrobu s rozdílnými parametry, které jsou následně zpracovány a vyhodnoceny. Teoretická část obsahuje rozbor jednotlivých faktorů, konkrétně bezpečnost práce, ...
 • Posouzení ergonomie pracoviště výrobní linky 

  Michalová, Petra
  Cieľom bakalárskej práce je priblížiť poznanie v oblasti ergonómie a jej aplikácia na montážnej linke. Na základe získaných poznatkov v teoretickej časti posúdiť stav zvolenej stanice montážnej linky a zhodnotiť dosiahnuté ...
 • Výroba součásti "Madlo" 

  Janáč, Ondřej
  Práce předkládá návrh konstrukčního řešení formy pro zadanou součást. Na základě literární studie problematiky vstřikování plastů a výpočtů byla navržena vstřikovací forma se všemi náležitostmi. Určení násobnosti formy, ...
 • Návrh výroby vpusti 

  Švejda, Jakub
  Práce předkládá návrh technologie výroby vpusti – rotačního výtažku s přírubou z hlubokotažného korozivzdorného ocelového plechu jakosti 1.4301. Na základě literární studie a výpočtů bylo navrženo tažení bez ztenčení stěny ...
 • Posouzení pracoviště výrobní linky 

  Bařinka, Martin
  Tato práce se zabývá zhodnocením současného stavu poznání v oblasti navrhování výrobních linek a posouzením vybrané výrobní linky. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku výroby jako klíčového procesu v podniku ...
 • Použití dřeva u výrobků spotřebního průmyslu 

  Zellerová, Michaela
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci studia strojního inženýrství se zabývá procesem obrábění dřeva, probírá samotný materiál a jeho vlastnosti. Následně se věnuje povrchovým úpravám dřeva a možným provedením spojů. Dále ...
 • Mikrostrukturní stabilita materiálů připravených aditivními technologiemi 

  Hyspecký, Michal
  Tato práce se zabývá mikrostrukturní teplotní stabilitou materiálu 2618 vyrobeného metodou Selective Laser Melting - SLM. Mikrostrukturní stabilita je porovnávána se stabilitou materiálu vyrobeného konvenčními metodami. ...
 • Konstrukce obrážecí hlavy na CNC soustruh 

  Boháč, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem obrážecí hlavy pro CNC soustruh. Práce je rozdělena do rešeršní, výpočtové a konstrukční části. Úvodní část práce je věnována rešerši v oblasti CNC obráběcích strojů pro ...