Now showing items 1-20 of 560

 • Mobilní zařízení pro drcení kameniva a recyklátů ze stavebních odpadů 

  Soukup, Adam
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku recyklace stavební suti. Pojednává o stávajících technických řešení s ohledem na výkonnost, kvalitu a efektivitu. Součástí je rešerše stávajících drtících strojů a jejich ...
 • Energetická účinnost využití vodíku v dopravě 

  Mikulenka, Karel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou soudobých možností využití vodíku v dopravě. Vodík je vědeckou obcí považován za možnou odpověď na stále se zvyšující emise z dopravy a jejich negativní dopad na životní prostředí. V ...
 • Požadavky na akreditaci zkušební laboratoře 

  Kallerová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá podmínkami, které je nutné splnit pro akreditaci zkušební laboratoře sloužící k posuzování shody výrobku s geometrickou specifikací. Cíle práce spočívaly v popisu současného stavu laboratoře, ...
 • Studium biokeramického kompozitu na bázi hydroxyapatitu a bioskla 

  Virágová, Eliška
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem biokeramických kompozitních materiálů na bázi hydroxyapatitu (HAp) a bioskla (BG). Pro přípravu těchto materiálů byla zvolena metoda mokrého tvarování – elektroforetická depozice ...
 • Příprava nanokrystalických keramik z oxidu zirkoničitého 

  Vlček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá přípravou nanokrystalických keramik na bázi stabilizovaného oxidu zirkoničitého. První část práce je rešeršního typu a charakterizuje keramiky na bázi oxidu zirkoničitého. Zejména se zaměřuje na ...
 • Náklady na nízkou jakost 

  Pavlíková, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na oblasti nákladů na neshodné výrobky v průmyslovém podniku. Cílem práce je systémový rozbor současného stavu dané problematiky a návrh na vytvoření systému sledování nákladů na nízkou ...
 • Možnosti analytického řešení dopravních úloh materiálového toku 

  Chaloupka, Michal
  Tato bakalářská práce se věnuje možností využití metod lineárního programování v dopravních úlohách. Práce se skládá ze dvou částí. První část se věnuje podstatě lineárního programování, pomocí kterého lze řešit celou řadu ...
 • Adaptér pro tlakování sportovních tlumičů odpružení 

  Drozd, David
  Táto bakalárska práca je zameraná na konštrukciu adaptéra na plnenie jednoplášťových tlmičov plynným médiom. Prvá časť sa zaoberá podstatou a metódami tlakovania tlmičov, ako aj prehľadom rôznych typov vyrábaných adaptérov. ...
 • Analýza binárních slitin v systému Fe-Cr-Ti 

  Lauš, Lukáš
  Tato práce řeší přípravu slitin Ti-Fe, Fe-Cr a Ti-Cr o vysokém podílu intermediálních fází. Teoretická část práce obsahuje základní poznatky o fázových rovnovážných diagramech. Zabývá se také fázemi vznikajícími v kovových ...
 • Dvoudobý motor 

  Štrba, Matej
  Cieľom práce je prehľad a popis konštrukcie, vývoja dvojdobého motora, jeho modernizácie, možností úprav a tým aj zmena výkonových parametrov a následná aplikácia niektorých úprav na motore osobného automobilu značky Trabant.
 • Návrh a výroba dílů podvozku modelu automobilu s využitím 3D FDM tisku 

  Výbohová, Petra
  Objektom skúmania mojej bakalárskej práce je Fused Deposition Modeling metóda 3D tlače. Cieľom záverečnej práce bolo navrhnúť a vyrobiť diely podvozku modelu auta na diaľkové ovládanie. Práca je rozdelená do 5 kapitol. ...
 • Urychlení manipulační pevnosti u 2K PUR lepidla 

  Slatinská, Jana
  Práce se věnuje urychlení doby k získání manipulační pevnosti u dvoukomponentního polyuretanového adheziva, které bylo nově zakoupeno ve firmě Magna Exteriors Bohemia a bylo potřeba otestovat. K urychlení po rozboru problému ...
 • Konstrukční návrh stojanového přípravku pro měření kroutícího momentu 

  Zerzánek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem stojanového přípravku pro měření kroutícího momentu a přípravků k tomu potřebných. Problém je řešen primárně za pomoci hliníkových profilů a nakoupených nebo vyrobených ...
 • Způsoby zachytávání CO2 z ovzduší, způsoby jeho využití a možnosti dlouhodobého uskladnění 

  Kober, Ondřej
  Spalováním fosilních paliv vznikají emise skleníkových plynů, jež způsobují globální oteplování. Nejvýznamnějším z těchto plynů je oxid uhličitý. Ten se v atmosféře sice vyskytuje přirozeně, lidské emise však narušují ...
 • Filtry pevných částic pro zážehové motory 

  Pohludková, Lenka
  Práce se zabývá filtry pevných částic pro zážehové motory. Jsou zde rozebrány emise spalovacích motorů a jejich vliv na znečištění ovzduší a lidské zdraví, zejména vliv pevných částic. Dále je popsáno z čeho jsou tyto ...
 • Laserový paprsek ve strojírenství 

  Šustr, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na využití laserového paprsku v podmínkách současného strojírenství, zejména při řezání. Důraz je kladen na současné technologické možnosti laseru v průmyslu, které jsou podrobněji rozepsány. ...
 • Ovinovací stroj 

  Kosyk, Ivan
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh ovinovacího stroje pro ovinování EUR palet se zbožím. První část práce zahrnuje v sobě seznam aktuálních koncepci ovinovacích strojů, možné varianty konstrukčních a návrhových ...
 • Vizuální detekce malých předmětů pomocí dostupných nástrojů v prostředí MATLAB 

  Sladký, Jiří
  Tato práce zkoumá možnosti detekce malých objektů na obrázcích pomocí metody YOLO, algoritmu hlubokého učení dostupného v programu MATLAB. V práci byl navržen a natréno-ván detektor, jež dokáže detekovat hospodářská zvířata ...
 • Konstrukční návrh experimentálního zařízení pro zkoušení zdvihu a přítlačné síly aktuátoru 

  Zatloukal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro zkoušky tepelného spínače. Zaměřuje se především na konstrukci, avšak nepomíjí ani potřebné měřící vybavení, postupy měření a další specifikace. První část práce popisuje ...
 • Využití 3D technologií ve slévárenství 

  Straka, Pavel
  Práce se zaměřuje na výrobu hliníkové náhrady poškozeného madla ke kufru. Na výrobu je využito postupu reverzního inženýrství, kdy se součást naskenuje pomocí 3D skeneru. Na základě údajů ze skenování je vytvořena modelová ...