Now showing items 1-20 of 580

 • Šroubové spojení turbínového kola s hřídelem turbodmychadla 

  Oboňa, Matúš
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom konceptu skrutkového spojenia turbínového kolesa a hriadeľa. V úvodných častiach práce sú spracované súčasné metódy spájania turbínového kolesa a hriadeľa pomocou zvárania a taktiež ...
 • Umělé srdce na principu plynových akumulátorů 

  Kunický, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem umělého srdce na principu plynových akumulátorů. Úvodní část popisuje anatomii a fyziologii kardiovaskulárního systému u člověka, mechanické srdeční náhrady a základní vlastnosti pneumatických ...
 • Simulace proudění tekutiny okolo překážek Lattice Boltzmannovou metodou 

  Prinz, František
  Tato práce se zabývá Lattice Boltzmannovou metodou (LBM). Jedná se o mezoskopickou metodu popisující pohyb částic v tekutině pomocí Boltzmannovy rovnice, kde figuruje pravděpodobnostní rozdělovací funkce. Pomocí Chapman-Enskogova ...
 • Design kočárku na elektrický pohon 

  Koluchová, Petra
  Diplomová práce se zabývá designem kočárku na elektrický pohon. Na základě designérské a technické analýzy je navržen alternativní městský dopravní prostředek, který umožňuje rodiči s dítětem nezávislý a rychlý pohyb po ...
 • Výroba pouzdra zapalování 

  Jelínek, Dan
  Práce řeší návrh technologie výroby pouzdra zapalování. Jde o dutý obdélníkový kryt pro jednokanálové zapalování, vyráběné společností PBS Velká Bíteš. Součást má konstantní tloušťku stěny 0,5 a velikost roční výrobní série ...
 • Studium proudění nemísitelných kapalin 

  Malá, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá studiem proudění dvou nemísitelných kapalin v horizontálním potrubí. K tomuto účelu byla sestavena zkušební trať, která umožňuje pozorovat proudění směsi kapalin skrz průhledné potrubí. Pro ...
 • Design stojanového plicního ventilátoru 

  Kolaříková, Eva
  Diplomová práce se zabývá návrhem designu stojanového plicního ventilátoru užívaného na odborných odděleních nemocnic. Cílem práce bylo zhodnotit poznatky vyplývající z analýzy současných produktů na trhu a tyto poznatky ...
 • Mobilní stavební jeřáb nosnosti 200 kg 

  Tomeš, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem mobilního stavebního jeřábu pro manipulaci s tvárnicemi Silka o hmotnosti 200 kg. Práce obsahuje návrh ocelové konstrukce jeřábu – výložníku, sloupu a podvozku. Součástí je také volba ...
 • Implementace součtového datového typu v C++ 

  Novák, Samuel Matyáš
  Práce se zaobírá problematikou implementace součtového datového typu v jazyce C++. Nejprve navrhuje vlastní abstrakce pro manipulaci s posloupnostmi hodnot a typů, které následně umožňují vyjadřovat komplexní operace ...
 • Konstrukční návrh moderního těla reproduktoru s využitím nových technologií 

  Kůst, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a konstrukční optimalizací skříně reproduktoru (ozvučnicí), vyráběnou aditivní technologií 3D tisku pískem (3D Sand Printing). Úvodní část je věnovaná teorii, jak v oblasti hluku, ...
 • Technologické koncepty pro čištění oceánů 

  Jedličková, Kateřina
  Hlavní náplní předkládané diplomové práce je znečištění světových oceánů plastovým odpadem. V úvodní části práce se nachází obecné informace o produkci plastů a plastového odpadu, dále následují údaje o znečištění oceánů ...
 • Autonomní RC model lodi 

  Jevická, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá prací na vývojovém kitu, který slouží pro RC model lodi. Základem jsou programovatelné mikrokontroléry Nucleo STM32, do kterých se zapojí další potřebné moduly. Cílem je testování jednotlivých ...
 • Moderní technologické prvky pro trubkové výměníky tepla 

  Plánková, Tereza
  Cílem této diplomové práce je seznámení se s moderními technologickými prvky používanými v současnosti u trubkových výměníků tepla se svazkem trubek v plášti v trubkovém a mezitrubkovém prostoru, provedení tepelně-hydraulického ...
 • Návrh a kontrola parametrů zásobní smyčky linky pro zpracování plechu 

  Novák, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá stanovením napjatostně deformačních stavů pásu plechu v zásobních smyčkách o nestandardních rozměrech. Hlavním cílem práce je vytvoření výpo-čtového modelu a stanovení maximální možné zásoby pro ...
 • Návrh oběžného kola radiální turbíny se sníženým momentem setrvačnosti 

  Votava, Ondřej
  Tato závěrečná práce se zabývá topologickou optimalizací oběžného kola radiální turbíny turbodmychadla. Zaměřuje se na snížení momentu setrvačnosti při nezměněných aerodynamických vlastnostech. Optimalizace je provedena ...
 • Optimalizace topologie kmitajícího nosníku složeného z více materiálů 

  Kordula, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací topologie nosníku skládajícího se jak z jednoho, tak i více materiálů zatíženého staticky nebo dynamicky. Zaměřuje se na návrh struktury s cílem minimalizace poddajnosti, nebo ...
 • Simulační studie robotické linky pro obsluhu obráběcího stroje pro velkosériovou výrobu 

  Šváček, Jiří
  Tato diplomová práce řeší návrh robotického pracoviště pro obsluhu CNC obráběcího stroje. Při obrábění je nečinný robot využit k odjehlení určených hran za pomocí pneumatických vřeten osazenými frézami. Práce obsahuje návrh ...
 • Porovnání koncepcí hybridního pohonu v režimu denního dojíždění do práce 

  Ušiak, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením simulačných modelov rôznych koncepcií hybridných pohonov pre tri veľkostné kategórie vozidiel v prostredí GT-SUITE a ich porovnaním v režime denného dochádzania do práce. Okrem samotných ...
 • Vývoj multimateriálového 3D tisku kovových dílů technologií SLM 

  Pliska, Jan
  Diplomová práce se zabývá výzkumem a optimalizací procesních parametrů a metodologie výroby multimateriálových dílů vyrobených technologií SLM. V rámci práce jsou zkoumány materiály na bázi železa a mědi. Cílem práce je ...