Now showing items 1-20 of 577

 • Umělé srdce na principu plynových akumulátorů 

  Kunický, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem umělého srdce na principu plynových akumulátorů. Úvodní část popisuje anatomii a fyziologii kardiovaskulárního systému u člověka, mechanické srdeční náhrady a základní vlastnosti pneumatických ...
 • Proudění kapaliny v tenkých mezikruhových spárách vyvolané tlakovým gradientem 

  Bartková, Tamara
  Diplomová práca je zameraná na popísanie prúdenia tekutiny medzikruhovým potrubím. Tok tekutiny je skúmaný pri viacerých podmienkach, čo vedie k laminárnemu ale aj turbulentnému prúdeniu. Práca obsahuje rešeršnú časť, ktorá ...
 • Výroba krytu filtru 

  Bachurek, David
  Práce předkládá návrh technologie výroby krytu filtru z hlubokotažného ocelového plechu jakosti 11 325 (DC04). Na základě rozboru byly jako nejvhodnější technologie pro výrobu zvoleny stříhání a hluboké tažení, pro něž byl ...
 • Návrh potrubního řetězového dopravníku 

  Machala, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem dvou odlišných potrubních řetězových dopravníků pro dopravu pšenice a odpadního kalu. V první části práce je popsán princip funkce a hlavní části tohoto dopravníku. Dále ...
 • Vliv výrobních parametrů na plasticitu konstrukční oceli 

  Brabec, Martin
  Diplomová práce se zabývá vlivem tepelného zpracování a doby skladování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti oceli 26MnB5, která se používá pro výrobu trubkových součástí tvářených v zušlechtěném stavu. Cílem bylo ...
 • Analýza procesu kování háku čelisťového výměnového závěru 

  Barták, Jan
  Diplomová práce se zabývá optimalizací procesu kování háku čelisťového výměnového závěru používaného v železniční dopravě v kolejových výhybkách, který je kován z oceli jakosti 13 240. Při současné výrobě háku ve společnosti ...
 • Náhrada trubkových výměníků tepla v CFD výpočtech proudění 

  Cacková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá náhradou teplosměnných ploch tepelného výměníku při simulacích v programu ANSYS Fluent. Cílem práce je nalezení zjednodušeného modelu výměníku využitelného pro simulace proudění ve velkých procesních ...
 • Koncepce integrovaných zařízení pro jednotky „waste-to-energy“ 

  Petrasová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá konstrukčními úpravami zkoumané průmyslové jednotky „waste-to-energy“ a možným nasazením moderních integrovaných zařízení namísto stávajících aparátů, které by snížily ekonomické nároky a vylepšily ...
 • Technologie výroby plastové součásti pro automobilový průmysl 

  Šobáň, Jakub
  Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby součásti pro automobilový průmysl, která bude sloužit jako držák rezonátoru. Výchozí výrobní série dílce je 500 000 ks. Na základě variantního řešení vhodných technologií ...
 • Výroba součásti Fixační podložka 

  Para, Marcel
  Pre zadanú zákazku výroby série 20 000 kusov fixačných podložiek bola zvolená technológia vstrekovania. Na základe rešerše bol vyhotovený konštrukčný návrh formy spolu s výkresovou dokumentáciou. Z ponuky materiálov bol ...
 • Tření v tvářecích procesech 

  Pažítková, Monika
  Táto diplomová práca sa zaoberá skúškami tvárniacich operácii, ktoré slúžia k zisteniu koeficientu trenia. V teoretickej časti práce sú jednotlivé skúšky podrobne popísané, pričom najväčší dôraz je kladený na pechovaciu ...
 • Design MIG/MAG svářečky 

  Zelenitca, Darina
  Tématem této diplomové práce je design MIG/MAG svářečky, určené pro zámečnické a karosářské dílny. Diplomová práce zahrnuje analýzu existujících produktů ze stránky designérské a technické a věnuje se vlastnímu návrhu ...
 • Moderní technologické prvky pro trubkové výměníky tepla 

  Plánková, Tereza
  Cílem této diplomové práce je seznámení se s moderními technologickými prvky používanými v současnosti u trubkových výměníků tepla se svazkem trubek v plášti v trubkovém a mezitrubkovém prostoru, provedení tepelně-hydraulického ...
 • Srovnání pulsujícího proudění newtonské a ne-newtonské kapaliny v komplexní geometrii 

  Kohút, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá pulsujícím prouděním newtonské a ne-newtonské kapaliny. V teoretické části jsou uvedeny potřebné teoretické znalosti jak obecně k pulsujícímu proudění, tak k ne-newtonskému chování kapaliny. ...
 • Problematika prostřihování otvoru dvouvrstvým polotovarem 

  Kvapil, Štěpán
  Práce je zaměřena na návrh nástroje – střižníku pracujícího za tepla, kdy k prostřižení otvoru dochází ve spěchovaných koncích stabilizátoru. Jedná se tedy o děrování dvouvrstvého polotovaru, při kterém vzniká otřep na ...
 • Design elektrického zahradního drtiče 

  Kreidlová, Tereza
  Tématem mé diplomové práce je design elektrického zahradního drtiče. Cílem je zlepšit tvarování, ergonomii, pohyblivost a technické vizuální řešení současných produktů zároveň se zajímavým vizuálním řešením, které by bylo ...
 • Studie pro návrh malé kořenové čistírny na konkrétní lokalitu 

  Netopilík, Jan
  Kořenová čistírna je jedním ze způsobů pro čištění odpadních vod z domácnosti s možností jejich následného opětovného využití. Práce seznamuje s principy jejího fungování a s návrhem pro konkrétní rodinný dům, obsahující ...
 • Design briketovacího lisu kovových třísek 

  Matušková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá designem briketovacího lisu kovových třísek a reaguje na nekomplexnost řešení současných produktů. Cílem je zvýšení atraktivity stroje a s tím spojené zlepšení povědomí o tomto zařízení a jeho ...
 • Design letecké přilby pro otevřené létání 

  Dvořák, František
  Tématem této diplomové práce je návrh re-designu letecké přilby pro volné létání. Jedná se o sofistikované vybavení, jehož návrh se musí zaměřovat především na bezpečnost, nízkou celkovou hmotnost, bezchybnou ergonomii a ...
 • Studium proudění nemísitelných kapalin 

  Malá, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá studiem proudění dvou nemísitelných kapalin v horizontálním potrubí. K tomuto účelu byla sestavena zkušební trať, která umožňuje pozorovat proudění směsi kapalin skrz průhledné potrubí. Pro ...