Show simple item record

JSON Schema Maker

dc.contributor.advisorSmrčka, Alešen
dc.contributor.authorFujaček, Martinen
dc.date.accessioned2020-07-14T07:58:47Z
dc.date.available2020-07-14T07:58:47Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationFUJAČEK, M. Aplikace pro definici JSON schémat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other129012cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191411
dc.description.abstractJSON Schema predstavuje spôsob určovania ako majú vyzerať dáta formátu JSON. Táto práca má za cieľ zjednodušiť definovanie schém pre existujúce dáta formátu JSON. Popisuje návrh a implementáciu jednostránkovej aplikácie pre generovanie JSON schém podľa vzoriek JSON dokumentov. Výstup aplikácie môže pomôcť užívateľom s tvorbou kostry schémy. Prínos tejto práce spočíva v možnosti generovania výslednej schémy nad viacerými vzorkami JSON dokumentov bez nutnosti opakovaného používania aplikácie a následného zlučovania jednotlivých schém do výslednej schémy. Okrem toho poskytuje automatickú validáciu pri manipulácii či už so vstupom, alebo schémou, pričom poskytuje dodatočné informácie o prípadných chybách.en
dc.description.abstractJSON Schema provides a way of controlling how JSON data should look like. The goal of this thesis is to simplify the definition of schemas for existing JSON data. This Bachelor's thesis discusses the design and implementation of a single-page application for generating JSON Schema based on sample JSON documents. The output of this application can help users with defining the skeleton of the schema. The contribution of this thesis resides in the ability to generate a schema for multiple JSON samples, without the need for repetitive usage of the application and subsequent merging of the individual schemas into the resulting schema. On top of that, the implemented tool provides an automatic validation while manipulating either the input or the schema and also providing additional information in case of errors.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectweben
dc.subjectJSONen
dc.subjectschemaen
dc.subjectgenerátoren
dc.subjectvalidáciaen
dc.subjectjednostránková aplikáciaen
dc.subjectwebcs
dc.subjectJSONcs
dc.subjectschemacs
dc.subjectgeneratorcs
dc.subjectvalidationcs
dc.subjectsingle-page applicationcs
dc.titleAplikace pro definici JSON schématen
dc.title.alternativeJSON Schema Makercs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-08cs
dcterms.modified2020-07-13-23:41:07cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid129012en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.14 09:58:47en
sync.item.modts2020.07.14 08:19:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePeringer, Petren
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Have you tested the performance using very big JSON files? V čem vidíte nedostatek nástrojů pro generování schémat?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record