Show simple item record

Deployment and Enhancement of Tool for Capturing RDP Attacks

dc.contributor.advisorZobal, Lukášcs
dc.contributor.authorSnášel, Danielcs
dc.date.accessioned2020-07-14T07:58:47Z
dc.date.available2020-07-14T07:58:47Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSNÁŠEL, D. Nasazení a vylepšení nástroje pro zachytávání RDP útoků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other129013cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191412
dc.description.abstractHoneypoty jsou široce používané pro výzkum počítačové bezpečnosti. Cílem honeypotů je pomáhat bezpečnostním výzkumníkům získávat cenné informace o útočnících na síti. Tato práce se zabývá návrhem a vylepšením stávajícího honeypotu PyRDP.  Nejprve práce popisuje honeypoty a představuje jejich základní myšlenky. Dále popisuje problematiku vzdálené plochy a její zranitelnosti. V rámci této práce jsou navrženy a implementovány vylepšení existujícího vysoce interaktivního honeypotu PyRDP. Tento nástroj je řádně otestován a jsou analyzována data získaná z jeho nasazení.cs
dc.description.abstractHoneypots are widely used in computer security research. Their task consists of assisting security researchers in gaining valuable information about network attackers. This thesis deals with the design and improvement of the existing PyRDP honeypot. First, honeypots in general are described along with the basic concept of those. Then, the issues of the remote desktop and its vulnerability are described. Finally, the improvements of already existing highly interactive PyRDP honeypot are proposed and implemented. This tool has been properly tested and the analyzed data were obtained from its deployment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthoneypotcs
dc.subjectrdpcs
dc.subjectprotokol vzdálené plochycs
dc.subjectpyrdpcs
dc.subjectrdpycs
dc.subjecthoneypot s vysokou mírou interakcecs
dc.subjecthoneypoten
dc.subjectrdpen
dc.subjectremote desktop protocolen
dc.subjectpyrdpen
dc.subjectrdpyen
dc.subjecthigh-interaction honeypoten
dc.titleNasazení a vylepšení nástroje pro zachytávání RDP útokůcs
dc.title.alternativeDeployment and Enhancement of Tool for Capturing RDP Attacksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-09cs
dcterms.modified2020-07-13-23:41:08cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid129013en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.14 09:58:47en
sync.item.modts2020.07.14 08:21:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeHranický, Radekcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Mgr. Kamil Malinka, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jaké existující systémy typu honeypot pro protokol RDP znáte? V čem se od nich vaše řešení odlišuje? Co vše je ukládáno z honeypotu? Je ukládán i PCAP komunikace?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record