Show simple item record

Application of CAD/CAM software PowerMILL 2020 for reverse engineering

dc.contributor.advisorPolzer, Alešcs
dc.contributor.authorRais, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-07-14T07:59:59Z
dc.date.available2020-07-14T07:59:59Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationRAIS, T. Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL 2020 při reverzním inženýrství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other123674cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191592
dc.description.abstractTato práce se zabývá představením využití softwaru PowerMILL 2020 při reverzním inženýrství a také představení aditivních technologií v tomto softwaru. Jako vzorová součást pro tuto práci byl zvolen dílec Rubikovy kostky. V první části budou stanoveny jednotlivé rozměry, ke kterým budou přiřazeny jednotlivé výrobní tolerance pro zajištění funkčnosti součásti. V druhé části budou navrženy nástroje, vypočteny technologické podmínky a navrženy stroje pro výrobu. Tyto technologické podmínky budou požity v další kapitole, kde bude vytvořen NC program pro výrobu součásti. V poslední kapitole bude provedeno stručné technicko – ekonomické zhodnocení navržené varianty.cs
dc.description.abstractThis thesis is dealing with usage of software PowerMILL 2020 in reverse engineering and introduction of additive technologies in this software. The part of a Rubbik’s cube was chosen as a model for this thesis. There will be assigned particular dimensions to ensure dimensions functionality, in the first part. In the second part, there will be designed tools, calculated technological conditions and designed machines for production. Those technological conditions will be used in next chapter, where the NC program for the production of a part will be created. In the last chapter there will be briefly executed technical – economic evaluation of designed variant.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectReverzní inženýrstvícs
dc.subjectPowerMILL 2020cs
dc.subjectRubikova kostkacs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectCAD modelcs
dc.subjectReverse engineeringen
dc.subjectPowerMILL 2020en
dc.subjectRubik's Cubeen
dc.subjectmillingen
dc.subjectCAD modelen
dc.titleAplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL 2020 při reverzním inženýrstvícs
dc.title.alternativeApplication of CAD/CAM software PowerMILL 2020 for reverse engineeringen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-13cs
dcterms.modified2020-07-13-13:02:36cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid123674en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.14 09:59:59en
sync.item.modts2020.07.14 08:19:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSliwková, Petracs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) Doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (místopředseda) mjr. doc. Ing. Zbyněk Studený, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Obecný sled operací v technolovickém postupu. zodpovězeno 2. Kam zařazujeme kontrolní operace? zodpovězeno 3. Došlo k ověření kolizí ? zodpovězeno 4. Jak jste došel k uvedeným strojním časům? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record