Show simple item record

Simplified modelling of tube bank heat exchanger in CFD

dc.contributor.advisorVondál, Jiřícs
dc.contributor.authorCacková, Terezacs
dc.date.accessioned2020-07-14T08:00:35Z
dc.date.available2020-07-14T08:00:35Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationCACKOVÁ, T. Náhrada trubkových výměníků tepla v CFD výpočtech proudění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124380cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191639
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá náhradou teplosměnných ploch tepelného výměníku při simulacích v programu ANSYS Fluent. Cílem práce je nalezení zjednodušeného modelu výměníku využitelného pro simulace proudění ve velkých procesních a energetických celcích, kdy není možné detailně modelovat celý výměník. Výpočtové postupy jsou aplikovány na tepelný výměník typu „trubkový svazek“. Diplomová práce se dělí na tři celky. V první části jsou řešeny tlakové ztráty. Jako náhrada za teplosměnnou plochu výměníku se využívá přístup „porézní zóna“. V druhé části je přestup tepla konvekcí a kondukcí přes teplosměnnou plochu výměníku nahrazen pomocí modulu „Heat Exchanger“. Třetí část se zabývá vlivem výměníku na sálavý tepelný tok ve spalinovodu. Popisuje možnosti modifikace sálavého toku i při využití zjednodušeného modelu. Veškeré výpočty vyplývající z použitých metod jsou připraveny ve formě skriptu, jenž exportuje nastavení ve formátu vhodném pro vložení do ANSYS Fluent. Ve všech třech částech DP bylo nalezeno zjednodušení, které nahrazuje plně modelovaný výměník.cs
dc.description.abstractThe master thesis deals with the replacement of heat exchanger surfaces during simulations in the ANSYS Fluent. The aim of this work is to find a simplified model of the heat exchanger usable for flow simulations in large process and energy units, where it is not possible to model the entire heat exchanger in detail. The calculation procedures are applied to „tube bank” heat exchanger. The master thesis is divided into three parts. First part deals with pressure losses. The "porous zone" approach is used as a replacement for the heat exchanger surface. In the second part, the heat transfer by convection and conduction through the heat exchanger is replaced by the "Heat Exchanger" module. The third part examines the influence of material properties, heat source and fixed temperatures on incident radiation. All calculations resulting from the methods are performed using a script that prepares the output data in format suitable for insertion into ANSYS Fluent. A simplification, which faithfully replaces a fully modeled heat exchanger, has been found in all three parts of the thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTepelný výměníkcs
dc.subjectCFD simulacecs
dc.subjecttlakové ztrátycs
dc.subjectpřestup teplacs
dc.subjectradiacecs
dc.subjectHeat exchangeren
dc.subjectCFD simulationen
dc.subjectpressure lossen
dc.subjectheat exchangeen
dc.subjectradiationen
dc.titleNáhrada trubkových výměníků tepla v CFD výpočtech prouděnícs
dc.title.alternativeSimplified modelling of tube bank heat exchanger in CFDen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-13cs
dcterms.modified2020-07-13-13:19:04cs
thesis.disciplineProcesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124380en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.14 10:00:34en
sync.item.modts2020.07.14 08:19:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJuřena, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D., MBA (člen) Ing. Dušan Hrabec, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (člen)cs
but.defenceByly zodpovězeny dotazy oponenta práce. Dotaz na použitou rovnici pro výpočet ideálního plynu v systému ANSYS, vysvětleno. Otázka na využitelnost výsledků práce a návaznost na další diplomové práce, zodpovězeno s výhradou. Otázka na limity postupu nahrazení trubek porézní zónou, který býl předveden v práci, zodopovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record