Show simple item record

Concepts of an integrated equipment for waste-to-energy units

dc.contributor.advisorJegla, Zdeněkcs
dc.contributor.authorPetrasová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2020-07-14T08:00:35Z
dc.date.available2020-07-14T08:00:35Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPETRASOVÁ, Z. Koncepce integrovaných zařízení pro jednotky „waste-to-energy“ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124470cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191640
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá konstrukčními úpravami zkoumané průmyslové jednotky „waste-to-energy“ a možným nasazením moderních integrovaných zařízení namísto stávajících aparátů, které by snížily ekonomické nároky a vylepšily environmentální dopady provozu termického zpracování plynných odpadů za účelem zvýšení efektivity využití odpadního tepla. V rámci uvažovaných úprav jsou představeny možné modifikace procesu dle současných technologických trendů. Pro všechny řešené aparáty byly stanoveny investiční náklady dle cenových nabídek dodavatelů v souladu s odbornou literaturou, která se zabývá ekonomickým hlediskem během fáze syntézy a výběru nejvhodnější koncepce z pohledu investora. Pro hodnocení jednotlivých modifikací je využito kritérium Venture Profit jako míra ziskovosti daného provozu. Výstupem práce je určení optimální modifikace pro daný proces na základě zmíněného kritéria.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with design modifications of the investigated industrial „waste-to-energy“ unit and possible deployment of modern integrated equipment instead of existing devices that would reduce economic demands and improve environmental impacts of thermal treatment of gaseous waste in order to increase thermal efficiency. Within the considered modifications, possible modifications of the process according to current technological trends are presented. For all solved devices, investment costs were determined according to the price offers of suppliers in accordance with professional literature, which deals with the economic aspect during the phase of synthesis and selection of the most suitable concept from the investor's point of view. The Venture Profit is used as a measure of the profitability of a given operation to evaluate individual modifications. The output of the thesis is to determine the optimum modification for the process based on the mentioned criteria.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPrůmyslová jednotka „waste-to-energy“cs
dc.subjectmodifikace procesucs
dc.subjecttermické zneškodňování plynného odpaducs
dc.subjectmíra ziskovostics
dc.subjectWaste-to-energy uniten
dc.subjectprocess modificationen
dc.subjectthermal disposal of gaseous wasteen
dc.subjectprofitability rateen
dc.titleKoncepce integrovaných zařízení pro jednotky „waste-to-energy“cs
dc.title.alternativeConcepts of an integrated equipment for waste-to-energy unitsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-13cs
dcterms.modified2020-07-13-13:22:12cs
thesis.disciplineProcesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124470en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.14 10:00:35en
sync.item.modts2020.07.14 08:14:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKilkovský, Bohuslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D., MBA (člen) Ing. Dušan Hrabec, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (člen)cs
but.defenceByly zodpovězeny otázky oponenta práce. Diskuse v práci zvolené referenční teploty a odkazovaných vstupních hodnot (složení a výhřevnost zemního plynu) a formálních nedostatků v prezentaci parametrů zemního plynu. Dotaz na veličiny zanedbané během zpracování výpočtu, zodpovězeno. Dotaz na podklady pro cenový výpočet předvedený v práci a korelační odhad cen, zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record