Show simple item record

Modern technological elements for tubular heat exchangers

dc.contributor.advisorJegla, Zdeněkcs
dc.contributor.authorPlánková, Terezacs
dc.date.accessioned2020-07-14T08:00:36Z
dc.date.available2020-07-14T08:00:36Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPLÁNKOVÁ, T. Moderní technologické prvky pro trubkové výměníky tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.cs
dc.identifier.other124476cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/191641
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je seznámení se s moderními technologickými prvky používanými v současnosti u trubkových výměníků tepla se svazkem trubek v plášti v trubkovém a mezitrubkovém prostoru, provedení tepelně-hydraulického výpočtu vybraných prvků a porovnání tepelně-hydraulických vlastností s klasicky používanými konkurenčními technologickými prvky. Práce se zabývá především přepážkami typu EM baffle v mezitrubkovém prostoru a pasivními vířiči typu zkroucený pásek (a jeho úpravami) a vinutý drát v trubkovém prostoru. Teoretická část je zaměřena na seznámení s klasickými technologickými prvky u trubkových výměníků tepla a se základními tepelně-hydraulickými výpočty, praktická pak na seznámení se s moderními prvky a tepelně-hydraulický výpočet vybraných prvků. Tyto výpočty jsou poté porovnány s výsledky tepelně-hydraulického výpočtu podobných prvků.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to get acquainted with modern technological elements currently used in shell-and-tube heat exchanger in the shell-side and tube-side, thermal-hydraulic calculation of selected elements and comparison of thermal-hydraulic properties with classically used competing technological elements. The work deals mainly with EM baffle in the tube-side and tube inserts like the twisted tape type (and its modifications) and coiled wire in the tube-side. The theoretical part is focused on acquaintance with classical technological elements in shell-and-tube heat exchanger and with basic thermal-hydraulic calculations, practical part then on acquaintance with modern elements and thermal-hydraulic calculation of selected elements. These calculations are then compared with the results of the thermo-hydraulic calculation of similar elements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTrubkový výměník tepla se svazkem trubek v pláštics
dc.subjectvýměna teplacs
dc.subjectpřepážkové systémycs
dc.subjectpasivní vířičecs
dc.subjectzkroucený pásekcs
dc.subjectvinutý drátcs
dc.subjectdírkovaný zkroucený pásekcs
dc.subjecttrojitý zkroucený pásekcs
dc.subjectzkroucený pásek se zářezy ve tvaru Vcs
dc.subjectEM přepážkycs
dc.subjecthiTRANcs
dc.subjectsoučinitel prostupu teplacs
dc.subjecttlaková ztrátacs
dc.subjectMaplecs
dc.subjectShell-and-tube heat exchangeren
dc.subjectheat exchangeen
dc.subjectbaffle systemsen
dc.subjecttube insertsen
dc.subjecttwisted tape inserten
dc.subjectcoiled wireen
dc.subjectperforated twisted tape inserten
dc.subjecttriple perforated twisted tapeen
dc.subjectV-cut twisted tape inserten
dc.subjectEM baffleen
dc.subjecthiTRANen
dc.subjectoverall heat transfer coefficienten
dc.subjectpressure dropen
dc.subjectMapleen
dc.titleModerní technologické prvky pro trubkové výměníky teplacs
dc.title.alternativeModern technological elements for tubular heat exchangersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-07-13cs
dcterms.modified2020-07-13-13:23:21cs
thesis.disciplineProcesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid124476en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.14 10:00:35en
sync.item.modts2020.07.14 08:13:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBabička Fialová, Dominikacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D., MBA (člen) Ing. Dušan Hrabec, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (člen)cs
but.defenceByly zodpovězeny dotazy oponenta práce. Dotaz na postup výpočtu a význam návrhového a kontrolního výpočtu. Dotaz na dostupnost výpočtových vztahů pro specifický typ přepážek, zodpovězeno. Dotaz na numerické metody a výpočtový model v použitý v práci, částečně zodpovězeno. Diskuse volby Reynoldsova čísla a použitých výpočtů. Dotaz na ekonomické vyhodnocení výsledků práce a diskuse provozních nákladů, zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record